Ngày tĩnh tâm cuối trong 3 ngày tĩnh tâm dành cho giới trẻ tại Thái Hà

Thái Hà (11/12.2015) – Hơn một ngàn bạn trẻ đã tham dự ngày tĩnh tâm cuối trong ba ngày tĩnh tâm Mùa Vọng dành cho giới trẻ các nhóm tại Thái Hà.

Chủ đề của ngày tĩnh tâm thứ ba là: “Emmanuel – Dung mạo của lòng thương xót”. Đề tài hôm nay được rút ra từ Tông Sắc “Misericordiae Vultus – Dung Nhan Lòng Thương Xót“ của Đức Giáo hoàng Phanxicô.

Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh chủ tế thánh lễ và cha Augustinô Lê Quý Phi chia sẻ Lời Chúa.

Trong bài giảng, cha Augustinô chia sẻ với các bạn trẻ, Đức Giêsu là gương mặt lòng thưng xót của Thiên Chúa Cha trên nhân loại. Ngài cũng làm cuộc so sánh giữa ngôn sứ Elia với Chúa Giêsu, giữa Gioan Tẩy Giả với Chúa Giêsu. Elia và Gioan Tẩy Giả là những vị ngôn sứ vĩ đại có nhiều điểm giống với Chúa Giêsu, nhưng Chúa Giêsu nổi bật hơn tất cả và nơi Ngài, lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện cách rõ ràng, đầy đủ hơn cả.

Cuối thánh lễ có nghi thức sai đi, cha Giuse Nguyễn Văn Toản mời gọi các bạn trẻ, trước lời mời gọi của Chúa ra đi sống lòng thương xót và loan báo về lòng thương xót của Thiên Chúa: “Ra đi để làm chứng cho sự thật, công bằng và bác ái giữa một xã hội đầy dẫy xảo trá, lừa lọc, bất công, tham nhũng, vô cảm.”

Sau thánh lễ quý cha ngồi tòa giải tội cho các bạn trẻ. Ước tính sau ba ngày tĩnh tâm có khoảng 1000 bạn trẻ đã giao hòa với Chúa qua bí tích Giải tội.

Theo lời cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, ba ngày tĩnh tâm Mùa Vọng năm nay các bạn trẻ đã đến tham dự đông đảo so với những lần tĩnh tâm trước đây. Các bạn trẻ, qua các nhóm đã góp phần mình cho kỳ tĩnh tâm được thành công.

Tạ ơn Chúa và cám ơn nhau, đó là tâm tình cuối cùng của Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, chủ tế thánh lễ trước khi kỳ tĩnh tâm kết thúc.

Cầu nguyện trước thánh lễ theo tinh thần Taizé
Ngày cuối số bạn trẻ đi tham dự ngồi gần chật kín sân phía ngoài nhà thờ
Cha Augustinô Lê Quý Phi chia sẻ đề tài “Emmanuel – Dung mạo của lòng thương xót” trong ngày cuối
Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, linh hướng cho sinh viên và di dân chủ tế thánh lễ ngày cuối trong ba ngày tĩnh tâm
Trước khi thánh lễ kết thúc, có nghi thức sai đi dành cho các bạn trẻ
Các bạn trẻ được mời gọi ra đi theo nghĩa không gian cũng như tinh thần: Đến với người khác, chịu khó tìm hiểu về đức tin về đời sống xã hội để được lớn lên, trưởng thành hơn

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.