“Nghị phụ” có nghĩa là gì?

Hỏi: Kính thư Cha , nhiều lần con đọc trên các văn bản của Giáo Hội mình hay nhiều lần nghe các cha nói một danh hiệu của Giáo Hội mà con không hiểu , Con đã tra một sô từ điển mà vẫn không có, Con xin hỏi Cha danh từ ” nghị phụ ” có nghĩa là gì ?

Con xin chân thành cảm ơn Cha.

( Ngọc Tuấn )

Trả lời

concil_1Các nhị phụ họp Công Đồng Vatican II tại Nguyện Đường Sixtin/Vatican. Ảnh google

Anh Tuấn thân mến.

Danh từ Nghị phụ mà anh thường gặp trong các văn kiện của Giáo  Hội là một thuật ngữ trong đạo và không thể tìm thấy  trong các từ điển thông dụng . Nếu anh tìm trong Từ Vựng Triết Thần Căn Bản Pháp-Việt của hai tác giả Ngô Minh và Nguyễn Thế Minh thì anh sẽ thấy ở mục chữ Pète được dịch là Cha và phía dưới của Pète  council Father.

Vậy danh từ Nghị Phụ để chỉ những ai được quyền tham dự công đông Chung với tư cách là thành viên. Trước Công Đồng Vatican II  chỉ có các giám mục Tông Tòa mới có quyền tham dự Công Đồng Chung , nhưng ngày nay Sắc Lệnh về Nhiệm vụ các giám mục xác định lại : Mọi giám mục đều có quyền tham dự  Công Đồng Chung, vì là thành phần của Cộng Đoàn Giám Mục. Trong Công Đồng Vatican II thì các nghị phụ gồm tất cả các giám mục trên toàn thế giới và một số chức vị trong Giáo Hội. Có tất cả 2.904 nghị phụ được mời tham dự. Có những người mời tham dự nhưng chỉ là quan sát viên chứ không phải là thành viên nên không gọi họ là nghị phụ.

Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Bích, CSsR