Nghi thức Nhập quan và Thánh lễ cầu nguyện cho Thầy Micae Lý Mẫu CSsR

Vào lúc 10g 00 Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích chủ tế Thánh lễ, nghi thức nhập qua Thầy Micae Lý Mẫu, Tu sĩ thừa sai dòng Chúa Cứu Thế tại phòng khachsTu viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

THẦY MICAE LÝ MẪU, C.Ss.R

Sinh ngày 21 tháng 11 năm 1933 Tại Quảng Ngãi

Khấn lần đầu: 16.10.1968

Khấn trọn đời: 16.10.1975

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 22g55, Chúa Nhật, 27.01.2019, tại Nhà hưu dưỡng của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, sau 86 năm làm con Chúa trên dương thế và 51 năm sống lời khấn Dòng.

– Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cử hành lúc 10g00 thứ Hai, 28.01.2019, tại phòng khách Tu viện DCCT Sài Gòn.

– Thánh lễ An táng sẽ cử hành lúc 6g00 thứ Tư, 30.01.2019, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Sài Gòn.

– Sau Thánh lễ, thi hài thầy Micae sẽ được hoả táng tại Bình Hưng Hoà.

Xin cầu nguyện cho thầy Micae

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.