Nghi thức tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành của Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, tân Giám mục phó Giáo phận Bắc Ninh

Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang tuyên xưng đức tin Công giáo và tuyên thệ trung thành với Đức Thánh Cha

Lúc 17 giờ hôm nay, 13.12, tại nhà thờ Chính Tòa Giáo phận Bắc Ninh, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, tân Giám mục Phó Giáo phận Bắc Ninh đã tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với Đức Thánh Cha cũng như với Giáo hội Công giáo.

Nghi thức bắt đầu bằng giờ Kinh Chiều ngày Thứ Hai,  kính thánh nữ Luxia, trinh nữ tử đạo. Sau phần Lời Chúa trong giờ Kinh Chiều (1 Cr 7,32.34), Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang chia sẻ về ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh. Ngài nói rằng: Bài đọc nói lên hai bậc sống, tu trì và đời sống gia đình. Dù bậc sống nào, Chúa cũng mời gọi chúng ta phải hy sinh, có khi hy sinh ngay cả mạng sống mình như thánh nữ Luxia. Ngài nói, lời tuyên xưng của Đức giám mục hôm nay, nhắc nhở lời thề hứa khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, khi cử hành Bí tích hôn phối, lời thề hứa của tu sĩ khi khấn dòng hay khi chịu chức linh mục nhằm mời gọi sự trung thành của chúng ta với Chúa.

Sau phần chia sẻ của cha Giuse Đỗ Quang Khang là phần tuyên xưng đức tin Công giáo và tuyên thệ trung thành với Đức Thánh Cha và Giáo hội Công giáo của chính ngài. Tuyên xưng xong, ngài ký nhận trước mặt Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh.

Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang kí vào lời tuyên xưng đức tin và tuyên hứa

Sau phần tuyên xưng đức tin là phần Trình tông sắc Bổ nhiệm Giám mục Phó Giáo phận Bắc Ninh của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Đức Giám mục Giáo phận. Theo quy định của Giáo luật 404, khoản 1, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang nhận chức Giám mục Phó Giáo phận Bắc Ninh qua việc đích thân trình Tông sắc bổ nhiệm của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh và cho Ban tư vấn Giáo phận.

Giờ kinh chiều tiếp tục sau nghi thức Trình Tông Sắc bổ nhiệm Đức Giám mục kết thúc.

Ngày mai, lúc 09 giờ 00, thánh lễ tấn phong Đức Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang diễn ra tại khu vực Tòa Giám mục Giáo phận Bắc Ninh.

Truyền Thông Thái Hà

Hình ảnh từ video Giáo phận Bắc Ninh