Ngoại trưởng Toà Thánh tham dự Hội nghị “Tái thiết Ucraina”

Để giúp tái thiết Ucraina, Đức Tổng Giám Mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Toà Thánh kêu gọi các chính phủ, tổ chức quốc tế, xã hội dân sự và những người thiện chí đóng góp chuyên môn, nguồn lực và tình liên đới; còn các Giáo hội giúp tái thiết cơ cấu con người, xã hội và tôn giáo.

Đức Tổng Giám Mục đưa ra lời kêu gọi trên tại Hội nghị “Tái thiết Ucraina” lần thứ 2 diễn ra tại London trong hai ngày 21 và 22/6, do chính phủ Anh và Ucraina tổ chức với mục đích thúc đẩy các sáng kiến giúp Ucraina tái thiết và phục hồi nền kinh tế.

Đức Tổng Giám Mục chỉ ra niềm tin cơ bản phải truyền cảm hứng cho nỗ lực ủng hộ việc tái thiết Ucraina: 16 tháng chiến tranh không ngừng với những tàn phá không thể tưởng tượng được, nhưng có một thực tế không thể phá huỷ đó là tinh thần bất khuất của người dân Ucraina, thể hiện qua việc để qua một bên các kế hoạch cuộc sống để bảo vệ quê hương; Mong muốn trở về để tái thiết quê hương của những người bị buộc phải rời xa đất nước.

Nhấn mạnh đến những tàn phá mà Ucraina đang phải gánh chịu và cần phải được phục hồi, Đức Tổng Giám Mục nói đất nước này không chỉ phải đối diện với những tàn phá vật chất, nhưng còn phải trải qua những vết thương sâu sắc trong cơ cấu gia đình, xã hội và tôn giáo. Do đó, kế hoạch tái thiết phải hướng đến mọi khía cạnh.

Ngoại trưởng Toà Thánh kêu gọi các chính phủ, các tổ chức quốc tế, xã hội dân sự và những người thiện chí đóng góp chuyên môn, nguồn lực và tình liên đới; còn các Giáo hội giúp tái thiết cơ cấu con người, xã hội và tôn giáo.

Đức Tổng Giám Mục kết luận: “Cùng nhau, chúng ta có thể giúp người dân Ucraina tạo ra những bước đột phá cần thiết để khắc phục hậu quả của cuộc chiến tranh tàn khốc này, như Đức Thánh Cha đã nói, tái xây dựng hoà bình là một việc làm lâu dài, đòi hỏi sự say mê, kiên nhẫn, kinh nghiệm và sự kiên trì. Chúng ta hãy làm cho Hội nghị này là nguồn hy vọng và tình liên đới, một bằng chứng về cam kết vững chắc của chúng ta dành cho dân tộc Ucraina”.

Ngọc Yến – Vatican News