Ngôi nhà nguyện đầu tiên của cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật

 

Ngày 10-6-2018, Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật hân hoan mừng lễ ra mắt ngôi nhà nguyện Thánh Tâm Chúa Kitô, tại thành phố Akaiwa thuộc Giáo phận Hiroshima. Đây là ngôi nhà nguyện đầu tiên cho riêng người Việt chúng ta, sau nhiều năm người Việt tha hương sinh sống trên đất nước Mặt Trời Mọc.


Hiện nay số người Việt tại Nhật ngày càng tăng, trong đó có số đông người Công Giáo, nên công việc mục vụ càng trở nên cấp thiết. Đáp ứng nguyện vọng này, Đức Giám Mục Alexis Mitsuru Shirahama, Giáo mục Giáo phận Hiroshima, đã yêu thương dành cho người Việt chúng ta một trung tâm mục vụ người Việt. Và sáng kiến nay đã trở thành hiện thực, khi nhà nguyện Thánh Tâm sẽ được xây dựng trên mảnh đất, do tấm lòng thơm thảo của vị đại ân nhân người Nhật, bà Nagato, hiến tặng.

Để chuẩn bị cho thánh lễ ra mắt nhà nguyện Thánh Tâm, cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại giáo phận Hiroshima đã vất vả chuẩn bị hơn hơn một năm qua, với sự linh hướng dìu dắt của cha Phêrô Hoàng Đức Lợi. Đặc biệt trong thánh lễ ra mắt, có nghi thức làm phép cưới cho hai cặp hôn phối Việt-Nhật.

Bước đầu cộng đoàn gặp khó khăn, nhưng với sự ủng hộ tinh thần của Đức Tân Hồng Y Tôma Aquino Manyo Maeda, Tổng Giám Mục Giáo phận Osaka (nhận mũ đỏ Hồng Y ngày 29-6-2018), Đức Giám Mục Alexis Mitsuru Shirahama, Giáo phận Hiroshima, cha P. M. Nguyễn Hữu Hiến, linh mục trưởng Giáo đoàn Công Giáo Việt Nam tại Nhật, đặc biệt là cha linh hướng Phêrô Hoàng Đức Lợi, toàn thể người Việt Công Giáo ở Nhật ước mong Trung Tâm Mục Vụ Công Giáo người Việt được sớm hình thành, với lời cầu nguyện của người Việt khắp Năm Châu.

Phanxicô Nguyễn Hồng Đức

Nguồn: vietcatholic.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.