Ngu như bò

Không biết tại sao mà người ta thường ví con bò với sự ngu dốt: “Ngu như bò.” Trình thuật Xh 32:1:14 cho biết rằng khi ông Môsê lên núi gặp Thiên Chúa để nhận các tấm bia ghi Thập Giới.

Dân chúng thấy ông Môsê lâu trở xuống thì sinh tật. Thiên Chúa biết hết. Ngài thấy dân ở dưới núi bắt đầu nổi loạn và làm điều ngu xuẩn: Họ đúc con bò vàng để thờ lạy.

Kinh Thánh đã xác định: “Hết những ai KHÔNG CHỊU nhìn nhận Thiên Chúa, TỰ BẢN CHẤT LÀ NHỮNG KẺ NGU SI. Từ những vật hữu hình tốt đẹp, chúng không đủ khả năng nhận ra Đấng hiện hữu, và khi chiêm ngắm bao công trình, chúng cũng không nhận biết Đấng Hoá Công. Thế mà, lửa với gió, hay làn khí thoảng qua, hay tinh tú bầu trời, hay nước chảy cuồn cuộn, hay đèn trời thắp sáng, chúng lại coi là thần, là những bậc quản cai hoàn vũ.” (Kn 13:1-2)

Con người không chỉ dốt nát, mà phải nói là thực sự ngu xuẩn. Bởi vì người ta tôn thờ những thụ tạo, coi đó là thần linh. Nào là con thú này hoặc vật nọ, nào là ông nọ hoặc bà kia. Chắc chắn là ngu xuẩn khi nhận con khỉ là tổ tiên dù nó chỉ là loài động vật, hoặc tôn thờ một con người nào đó dù người đó cũng chỉ là thụ tạo như mình, thậm chí có kẻ ác độc mà người ta vẫn tôn vinh, ca tụng. Như vậy không là ngu thì là gì? Trí tuệ và tri thức thế nào mà có kiểu suy luận như thế? Tôn thờ thụ tạo là TỰ HẠ NHỤC MÌNH. Vậy là dại dột hay ngu ngốc?

Dù là con vật hay con người thì đó cũng chỉ là thụ tạo, không có bất cứ một thần linh nào NGOÀI Thiên Chúa. (Xh 20:3; Xh 34:14; Đnl 4:35; Đnl 4:39; Đnl 5:7; Đnl 6:4; Đnl 32:39; Kn 12:13; Is 43:10-13; Is 44:8; Is 45:5-6; Is 46:9; Đn 14:41; Hs 13:4; Mc 12:29; Ga 5:44; Ga 17:3; 1 Cr 8:4; 1 Tm 2:5; Gl 3:20)

Đây là 5 câu Kinh Thánh cụ thể, xin dẫn chứng ra đây để quý vị khỏi phải tìm kiếm:

1. “Ngươi KHÔNG được có thần nào khác đối nghịch với Ta.”(Xh 20:3; Đnl 5:7)

2. “Ngươi KHÔNG được phủ phục trước một thần nào khác.”(Xh 34:14)

3. “Đức Chúa là Thiên Chúa và ngoài Người ra KHÔNG có thần nào khác nữa.”(Đnl 4:35)

4. “Chính Đức Chúa là Thiên Chúa, chứ KHÔNG có thần nào khác nữa.”(Đnl 4:39)

5. “Ta chính là Ta, bên cạnh Ta, CHẲNG có thần nào khác, Ta cầm quyền sinh tử, Ta đánh phạt, rồi Ta lại chữa lành, KHÔNG ai cứu khỏi tay Ta được.”(Đnl 32:39)

Chúng ta cũng đã có những lúc “ngu như bò” đấy. Thật vậy, chúng ta không thờ vật này, con nọ, hoặc người nào đó, nhưng có những loại “bò vàng” cũng rất tai hại: Cái tôi, ích kỷ, tham lam, tà tâm, mưu mô, giả dối, lọc lừa, cố chấp, giả hình,… Các loại “bò vàng” đó vô hình nên khó thấy lắm, càng khó thấy thì càng khó tránh, mức nguy hiểm nhiều hơn!

Lạy Thiên Chúa, xin canh giữ chúng con, giải thoát khỏi sự mê muội, ngu si, xin soi sáng và hướng dẫn, đừng để chúng con sa vào mưu ma chước quỷ. Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại. Amen.

TRẦM THIÊN THU

Sáng Mùa Chay, 18-03-2021