Người Công giáo Chile được mời gọi tham gia cuộc Trưng cầu dân ý

“Công dân tham gia, dấn thân vì công lý và hòa bình” là tiêu đề của tài liệu do Hội đồng Giám mục Chile cho phổ biến trong những ngày vừa qua, nhằm mời gọi người Công giáo tham gia cuộc Trưng cầu dân ý Toàn quốc sẽ diễn ra vào ngày 25/10.

Theo trang web của các Giám mục Chile, tài liệu này nhằm mục đích giúp các cộng đoàn và người dân biết các lựa chọn hợp pháp được giới thiệu. Nhờ đó, mọi người có được những thông tin cần thiết, tự do lương tâm, một niềm xác tín cho quyền của công dân.

Các Giám mục cho rằng mọi người tham gia cuộc Trưng cầu dân ý vì tình yêu quê hương, vì lợi ích của toàn dân, hướng đến sự tiến bộ trong công lý và hòa bình, bình đẳng các cơ hội và trong những điều kiện tốt nhất cho những người và nhóm dễ bị tổn thương. Nhưng theo các Giám mục, điều này không thể đạt được bằng bạo lực hoặc áp đặt một cách tùy tiện lĩnh vực này lên lĩnh vực khác. Những điều tốt lành mà Chile đã đạt được là nhờ đối thoại, tình bạn và nỗ lực tìm kiếm sự đồng điệu với tinh thần quảng đại. Đại dịch Covid-19 với những hậu quả đau thương, đã cho mọi người thấy nhu cầu cấp thiết phải mở ra những con đường với sự chung tay góp sức của tất cả mọi người. Do đó, các Giám mục mời gọi các tín hữu tham gia tích cực cuộc Trưng cầu dân ý để thực hiện một quyền quan trọng như quyền bầu cử.

Cuộc Trưng cầu dân ý Quốc gia tại Chile sẽ diễn vào ngày 25/10/2020, với câu hỏi liên quan đến việc họ có muốn giữ nguyên Hiến pháp hiện hành có hiệu lực từ thời Augusto Pinochet hay không. Cuộc trưng cầu dân ý đầu tiên được tổ chức ở Chile kể từ năm 1989, năm mà người dân được kêu gọi tham gia các cuộc bỏ phiếu để thực hiện một sự thay đổi lớn đối với Hiến pháp. (CSR_6202_2020)

Ngọc Yến – Vatican News

Nguồn: https://www.vaticannews.va/