Người Công giáo Tây Ban Nha được kêu gọi tham gia bầu cử theo giáo huấn của ĐGH Biển Đức XVI

Nhân dịp tổng tuyển cử sắp diễn ra ở Tây Ban Nha, một số tổ chức dân sự đã cùng đưa ra một bản tuyên bố, khẳng định các nguyên tắc quan trọng trong giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI liên quan đến việc sống đức tin trong đời sống xã hội.

Đứng đầu là Hiệp hội Enraizados en Cristo, gồm những giáo dân mong muốn sống bén rễ sâu trong Chúa Kitô, cùng nhiều nền tảng và nhân vật của công chúng đã ký vào văn bản dựa trên Tông huấn Sacramentum caritatis về Bí tích Thánh Thể do Đức Giáo Hoàng Biển Đức ban hành vào năm 2007.

Trong văn kiện này, đề cập đến việc liên kết với Thánh Thể, Đức Giáo Hoàng chỉ rõ, việc thờ phượng đẹp lòng Thiên Chúa không bao giờ chỉ là một hành vi riêng tư, không đem lại hiệu quả trong các mối quan hệ xã hội; ngược lại, nó đòi hỏi chứng từ công khai về đức tin. Điều này có một tầm quan trọng đặc biệt đối với những người, do vị trí xã hội hoặc chính trị, phải đưa ra quyết định về các vấn đề thiết yếu.

Đức Biển Đức nhấn mạnh trong Tông huấn: “Tôn trọng và bảo vệ sự sống con người, từ khi thụ thai cho đến khi kết thúc tự nhiên, gia đình được thiết lập trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, quyền tự do giáo dục của trẻ em và cổ vũ công ích cho mọi người trong các hình thức, là những giá trị này không thể thương lượng. Các chính trị gia và nhà lập pháp Công giáo, những người nhận thức trách nhiệm xã hội quan trọng của mình, phải cảm thấy bị chất vấn đặc biệt về điều này”.

Theo ông José Castro, Chủ tịch Hiệp hội Enraizados en Cristo, Tây Ban Nha phải tái xuất phát từ những nền tảng cơ bản nhất của Kitô giáo, nếu muốn đáp ứng những giá trị này và cải thiện xã hội.

Cùng tham gia ký bản tuyên bố, cha Juan Manuel Góngora, một linh mục của Giáo phận Almería cho rằng việc người Công giáo ghi nhớ những nguyên tắc này là rất quan trọng. Đó là một trong những chìa khóa của công cuộc truyền giáo mới, rất cần thiết trong giai đoạn này, trong đó cần phải sống gắn kết đức tin nơi công cộng. Theo cha, “là những người Công giáo trung thành, chúng ta phải hiểu sự tham gia dân chủ một cách tận tâm và với ý nghĩa minh chứng cho những đề xuất xuất phát từ Tin Mừng. Vì thế, những giáo dân tham gia ứng cử, phải trở thành người Công giáo trong chính trị chứ không phải ‘chính trị gia người Công giáo’ nhằm biến giáo lý và huấn quyền chỉ đơn giản nhằm phục vụ lợi ích của đảng phái.” (Aciprensa 09/7/2023)

Ngọc Yến – Vatican News