Nhà thờ Chính tòa Hà Nội và nhà thờ Sở Kiện sẽ Chầu Thánh Thể 24 giờ liên tục

77019553
Nhà thờ Chính tòa Tổng Giáo Phận Hà Nội. Ảnh: panoramio.com

Nguồn: Tổng Giáo Phận Hà Nội

Thái Hà (02.03.2016) – Ban Phụng Vụ Tổng Giáo Phận Hà Nội cho biết, Nhà thờ Chính tòa của Giáo phận và Vương cung thánh đường Sở Kiện sẽ tổ chức Chầu Thánh Thể liên tục 24 giờ, từ chiều thứ Sáu đến chiều thứ Bảy, ngày 04-05/3/2016.

Bên cạnh đó, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Hà Nội, cũng khuyến khích nhà thờ các giáo xứ và giáo họ tổ chức Chầu Thánh Thể (nếu thuận tiện) liên tục trong 24 giờ từ chiều thứ Sáu đến chiều thứ Bảy, ngày 04-05/3/2016.

Xin xem toàn văn thông báo.

Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi tổ chức 24 giờ cho Chúa từ chiều thứ Sáu đến chiều thứ Bảy, ngày 04-05/3/2016, trước Chúa Nhật IV Mùa Chay. Theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô, trong Thư Mục Vụ Mùa Chay 2016, Đức Hồng Y Phêrô, Tổng Giám Mục Hà Nội đã kêu gọi mọi thành phần dân Chúa trong Tổng giáo phận tổ chức 24 giờ cho Chúa, ngài viết như sau: “Như Đức Thánh Cha đã kêu gọi, chúng ta sẽ tổ chức 24 giờ cho Chúa từ thứ Sáu đến thứ Bảy (ngày 4-5/3/2016) trước Chúa Nhật IV Mùa Chay tại giáo xứ. Mỗi giáo xứ hay những giáo xứ ở gần nhau sẽ tổ chức chầu Thánh Thể, để mọi người có cơ hội cầu nguyện sốt sáng liên lỉ, nhất là tập thói quen có nhiều khoảnh thời gian thinh lặng để cầu nguyện, trong khi đó các cha sẽ giải tội cho các tín hữu”.

Theo ý Đức Hồng Y Phêrô, Tổng Giám Mục Hà Nội, chương trình 24 giờ cho Chúa trong Tổng giáo phận Hà Nội cụ thể sẽ tổ chức như sau:

1. Tại Nhà thờ chính tòa và Vương cung thánh đường Sở Kiện (nơi có cửa Năm thánh lòng thương xót), cha xứ Chính Tòa và Sở Kiện sẽ tổ chức Chầu Thánh Thể liên tục 24 giờ, từ chiều thứ Sáu đến chiều thứ Bảy, ngày 04-05/3/2016, và vào thời điểm thích hợp trong khi Chầu Thánh Thể, các cha sẽ giải tội cho các tín hữu.

2. Tại nhà thờ các giáo xứ, giáo họ, các cha được kêu gọi và khích lệ, nếu thuận tiện và phù hợp, tổ chức Chầu Thánh Thể liên tục trong 24 giờ từ chiều thứ Sáu đến chiều thứ Bảy, ngày 04-05/3/2016, và vào thời điểm thích hợp trong khi Chầu Thánh Thể, các cha sẽ giải tội cho các tín hữu. Nếu vì điều kiện không thể tổ chức Chầu Thánh Thể liên tục 24 giờ được thì tại mỗi nhà thờ giáo xứ, giáo họ ít nhất phải tổ chức Chầu Thánh Thể 01 giờ.

3. Diễn tiến các giờ Chầu Thánh Thể, các cha thu xếp sao cho phù hợp với từng giới, nhóm.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.