Nhà thờ Thái Hà: 39 anh chị em lãnh nhận các Bí tích gia nhập Giáo hội Công giáo

Trong thánh lễ lúc 10 giờ 00, Chúa Nhật, 13.08, tại nhà thờ Thái Hà, Tổng giáo phận Hà Nội đã có 39 anh chị em dự tòng lãnh nhận các Bí tích để trở thành con cái Chúa trong Giáo hội Công giáo.

Thánh lễ do cha Giuse Nguyễn Văn Toản chủ tế và cha Giuse Nguyễn Văn Hội, Chánh xứ Thái Hà chia sẻ Lời Chúa. Đồng tế trong Thánh lễ và cử hành việc ban Bí tích còn có cha Gioan Đỗ Duy Môn, chính xứ Giáo xứ Quỹ Nhất, Giáo phận Bùi Chu.

39 anh chị em lãnh nhận các Bí tích gia nhập Kitô giáo đã trải qua lớp Giáo lý dự tòng K56 tại nhà thờ Thái Hà. Các anh chị đã được chuẩn bị kỹ lưỡng qua việc học giáo lý, các Kinh ngày thường hay việc tĩnh tâm, tập nghi thức. Trong số 39 anh chị lãnh nhận các Bí tích, có một số anh chị trở thành người Công giáo không phải để kết hôn với người Công giáo, nghĩa là những anh chị này đã có gia đình hay chưa có gia đình gặp Chúa cách nào đó và muốn trở thành con cái Chúa trong Giáo hội Công giáo.

Chia sẻ trong Thánh Lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Hội ngài cũng mời gọi những anh chị em lãnh nhận các Bí tích để trở thành Kitô hữu, là dù mình có vì vấn đề kết hôn hay bất cứ lý do nào, nếu Chúa đã ban cho mình ơn đức tin thì mình hãy chạy đến với Chúa, bám vào Chúa nhất là những lúc khó khăn xảy đến trong cuộc đời. Người ta nói đùa là, chắp tay lạy chúa ba ngôi, con mà lấy được vợ, chồng con thôi nhà thờ. Đừng như vậy.

Thường một người trưởng thành khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội để trởi thành người Công giáo, họ sẽ lãnh cùng lúc Bí tích Thêm Sức và Bí tích Thánh Thể.

Tại nhà thờ Thái Hà (do quý cha Dòng Chúa Cứu Thế phụ trách thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội) thường xuyên có hai lớp Giáo lý dự tòng và hôn nhân học vào lúc 19 giờ 15. Một lớp học tối Thứ Hai, Tư, Sáu và một lớp học vào Thứ Ba, Năm, Bảy. Mỗi lớp từ 100 đến 250 học viên. Trong số những trường hợp đến học lớp giáo lý dự tòng phần lớn là để kết hôn với người Công giáo, tuy vậy cũng có nhiều trường hợp học giáo lý để tìm hiểu đức tin Công giáo và muốn trở thành con cái Chúa không liên quan đến vấn đề hôn nhân.

Một số hình ảnh trong thánh lễ 39 anh chị lãnh nhận các Bí tích gia nhập Giáo hội Công giáo lúc 10 giờ 00, Chúa nhật, ngày 13.08.2023.