Nhà thờ Thái Hà: Cử hành Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân dịp lễ kính Thánh Giêrađô

Khoảng 200 bệnh nhân, gồm các cụ lớn tuổi, những anh chị em mang nơi mình những căn bệnh thể xác đã lãnh nhận Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân tại nhà thờ Thái HàBí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân được cử hành vào lúc 09 giờ 00, Thứ Sáu, 14.10 – ngày thứ hai trong ba ngày kính Thánh Giêrađô, Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế.

Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, Chánh xứ Giáo xứ Thái Hà chủ sự việc cử hành Bí Tích. Ngoài ra có cha Giuse Trần Hữu Hoan cùng ban Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân.

Tại nhà thờ Thái Hà, hàng năm đều có hai ngày cử hành Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân cho các cụ lớn tuổi, những anh chị em bệnh tật. Một dịp vào Ngày Quốc Tế cầu nguyện cho các bệnh nhân, ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức (11/02) và dịp lễ kính Thánh Giêrađô, vị tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế có lòng thương những người nghèo khổ, bệnh tật cách đặc biệt (16/10).

Năm nay, ngày lễ kính Thánh Giêrađô vào Chúa Nhật, nên tại nhà thờ Thái Hà, tam nhật kính Ngài được tổ chức vào Thứ Năm, Sáu, Bảy (13-15/10).

Một số hình ảnh :