Nhà Thờ Thái Hà: Cử hành Bí Tích Xức Dầu Bệnh nhân

Thứ Bảy, ngày 11.02.2017 tới đây là ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức – Ngày quốc tế cầu nguyện cho các bệnh nhân

Lúc 8 giờ 00, tại nhà nhờ Giáo xứ, quý cha có cử hành Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân cho các tín hữu lớn tuổi và nhữn tín hữu đang đau bệnh cần Chúa chữa lành và ban những ơn cần thiết về phần hồn cũng như phần xác.

Kính mời các cụ lớn tuổi và những ai đang đau bệnh có nhu cầu đến tham dự và lãnh nhận Bí Tích.

Sau cử hành Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân là giờ Hành hương Kính Đức Mẹ (9 giờ 30) và Thánh Lễ (10 giờ 00)

du me lo duc thai ha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.