Nhà thờ Thái Hà phản đối dự án cải tạo, nâng cấp ngôi nhà tu viên nay đang làm bệnh viện Đống Đa

Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế nay làm bệnh viện Đống Đa

Hôm qua, Thứ Ba 23/04/2024, Nhà Thờ Thái Hà nhận được một văn bản của UBND Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội mời đại diện Nhà Thờ họp vào lúc 09 giờ 00 ngày mai, Thứ Năm, 25/04/2024 (thư mời là 2023) tại trụ sở của Phường.

Nội dung buổi họp được ghi trong văn bản là “lấy ý kiến về quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, phương án kiến trúc Dự án Đầu tư cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa Đống Đa”.

Nhận được văn bản, các tu sĩ và bà con giáo dân Thái Hà rất ngỡ ngàng. Trong hai tháng, 11 và 12 năm 2023, Bệnh viện Đống Đa cho sửa chữa một số hạng mục trong và ngoài ngôi nhà. Mặc dù các tu sĩ và bà con giáo dân Thái Hà đã phản đối việc sửa chữa này. Chỉ sau bốn tháng, một dự án “cải tạo, nâng cấp” đối vối ngôi nhà này lại bày ra.

Nhiều lần các tu sĩ và bà con giáo dân Thái Hà khẳng định, “cho đến hiện nay, Nhà Thờ Thái Hà chưa bao giờ bán, đổi, chuyển nhượng, bàn giao hay cho các cá nhân hoặc tổ chức mượn bất cứ cơ sở nào của Nhà Thờ tại Bệnh viện Đống Đa. Điều đó cũng có nghĩa là, Nhà Thờ Thái Hà là chủ sở hữu duy nhất hợp pháp các cơ sở tại đây.”

Qua nhiều văn bản cũng như trong các lần gặp chính quyền Tp. Hà Nội, Nhà Thờ Thái Hà đề nghị giữ nguyên hiện trạng và sớm trả lại ngôi nhà tu viện nay đang làm bệnh viện Đống Đa để Nhà Thờ Thái Hà sửa dụng vào đúng mục đích tôn giáo, phục vụ bà con giáo dân.

Bộ Xây Dựng, cách riêng UBND Thành phố Hà Nội cũng đã có chủ trương đưa các bệnh viện ra ngoại thành. Nhất là những “bệnh viện truyền nhiễm nằm trong khu vực mật độ dân cư quá dày đặc, bệnh viên có lượng chất thải y tế lớn không có khả năng xử lý, bệnh viện đa khoa có khoa lây không đủ điều kiện cách ly theo quy định”. Bệnh viện Đống Đa vốn là một cơ sở tôn giáo, không phù hợp để làm bệnh viện, nằm trong khu vực dân cư đông đúc.

Sắp tới đây, Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội sẽ kỷ niệm 100 năm Dòng Chúa Cứu Thế Hiện diện tại Việt Nam (1925 – 2025). Đây cũng là thời điểm mà các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế mong được nhà nước trao trả lại ngôi nhà Tu viện đầu tiên của Dòng tại Miền Bắc này. Bởi ngôi nhà Tu viện này rất có ý nghĩa đối với các thế hệ tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Qua hai đợt, vào năm 1959 và năm 1973, Quận Đống Đa đã lần lượt ‘mượn’ tu viện và các ngôi nhà khác của Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. Nhà nước luôn khẳng định, tôn trọng tự do tôn giáo, các cơ sở thờ tự được pháp luật bảo hộ. Đã đến lúc nhà nước cần trao trả lại Tu viện của Dòng Chúa Cứu Thế mà nhà nước chiếm dụng bấy lâu nay.

Do vậy, các tu sĩ và bà con giáo dân Thái Hà phản đối một dự án ‘cải tạo, nâng cấp’ làm thay đổi hiện trạng ngôi nhà tu viện như trong văn bản UBND phường Quang Trung đề cập đến.

Xin anh chị em cầu nguyện cho các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và bà con giáo dân tại Thái Hà.

Giấy mời

Nhà Thờ Thái Hà