Nhà thờ Thái Hà với tập san nối kết gửi đến anh chị em giáo dân

“MỘT THÂN MÌNH” là tên tập san số đầu tiên tháng 7.2021 của Nhà Thờ Thái Hà gửi đến bà con giáo dân trong Giáo xứ.

Lời giới thiệu về nội dung của tập san: “Tin Mừng và suy niệm ngày Chúa Nhật trong tháng, cũng như những thông tin khác gửi đến anh chị em và gia đình trong thời gian dịch bệnh Covid”

Thư của cha chính xứ gửi lời động viên khích lệ và những chia sẻ của ngài đến anh chị em giáo dân, các gia đình: “Chúng ta đang sống trong giai đoạn khó khăn vì dịch bệnh, ảnh hưởng nặng nề đến mọi lãnh vực đời sống, kinh tế, nhất là vấn đề đức tin và sự thờ phượng. xa mặt nhưng không cách lòng, chúng tôi vẫn hằng nhớ đến và cầu nguyện cho anh chị em trong các Thánh lễ, trong giờ kinh nguyện và khi làm các việc đạo đức khác.”

Tập san in giấy khổ A4 với 60 trang màu rất bắt mắt. Trong phần Mục lục bao gồm nội dung như sau:

1. Thư Của Cha Chính Xứ

2. Lịch Phụng Vụ Trong Tháng

3. Chúa Nhật XIV Thường Niên.B

4. Chúa Nhật XV Thường Niên.B

5. Chúa Nhật XVI Thường Niên.B (Lễ Chứu Cứu Thế)

6. Chúa Nhật XVII Thường Niên.B

7. Tin Giáo Hội Hoàn Vũ

8. Tin Giáo Hội Việt Nam

9. Thông Tin Nhà Dòng & Giáo Xứ

10. Hiệp Ý Cầu Nguyện

11. Chia Sẻ

12. Thông Tin Hành Hương & Thánh Lễ Online