Ơn nhận biết sự thật – Thứ Năm Tuần II PS

Gioan Tẩy giả với lý luận hợp tình và hợp lý, minh chứng rằng, nếu Đức Giêsu thực sự có nguồn gốc thần linh, Người mới có thể nói những gì thuộc về giới thần linh, với tất cả những chứng cứ xác thực; nếu Người chỉ là người như mọi người, Đức Giêsu sẽ chỉ đề cập tới những sự dưới đất, hoặc trở nên kẻ nói khoác, khi không đưa được những chứng cứ xác minh về những gì Người đã thấy, đã nghe, đã nhận được từ Chúa Cha. Đó là lẽ thường, nhưng vấn đề trở nên bất thường khi người ta không tin, không chấp nhận lời chứng của Đức Giêsu.

Sứ mạng của Gioan Tẩy giả dường như thất bại khi ông thấy nhiều người quay lưng lại với tin mừng của Đức Giêsu, Đấng mà ông luôn xác tín là được Thiên Chúa phái đến. Vì thế họ sẽ chẳng bao giờ có thể biết về Thiên Chúa chân thật. Ông tiếc xót cho sự vô minh của con người, chỉ thích chạy theo những chuyện giả dối, mong manh, chóng qua ở đời này, mà không biết tìm đúng hướng đi cho cuộc đời mình, không biết nhắm mục đích là trời cao và sự sống đời đời.

Dẫu biết rằng người ta có nhiều cấp độ hiểu biết, nhưng Đức Giêsu luôn dùng những ngôn từ, hình ảnh, câu chuyện của con người ở cõi đất này, để hướng họ nhìn về trời cao, hướng sự chú ý của họ vào trọng tâm, vào chiều sâu để lãnh hội chân lý. Cũng có những trường hợp hiểu lầm do chưa thấu đáo, không chịu xem xét, nhưng một khi người ta đã chủ ý đóng kín tâm trí mình đối với chân lý, chối bỏ sự thật, thì từ khước là chuyện đương nhiên.

Sứ điệp cứu rỗi của Đức Giêsu chỉ thực sự là tin mừng cho những ai thực tâm khát khao đi tìm chân lý. Họ sẽ chứng thực những lời mặc khải của Đức Giêsu là chân thật, được bảo chứng bằng Thần Khí. Vì Thiên Chúa đã ban Thần Khí cho Đức Giêsu vô ngần vô lượng.

Người Do thái vẫn tin nhận các ngôn sứ được Thiên Chúa sai đến, với Thần Khí, nghĩa là với sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa để công bố cho mọi người biết thánh ý của Thiên Chúa, thì nơi Đức Giêsu, Thần Khí được ban cho vô ngần, vô lượng. Hơn nữa, “Vì Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người.” Cho nên, “ai nghe lời Đức Giêsu là nghe được tiếng của Thiên Chúa và ai tin vào Người Con thì có sống đời đời, còn kẻ không chịu tin vào Người Con thì không có sự sống, nhưng cơn thịch nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy”.

Lời chứng cuối cùng của Gioan Tẩy giả về Đức Giêsu đặt mỗi người trong sự chọn lựa để sống hay chết, như Ông Môsê nói với dân Do thái xưa: “Hãy xem, hôm nay tôi đặt trước mặt anh em sự sống và phúc lành, sự chết và tai họa…

Hôm nay tôi bắt trời và đất làm chứng, là tôi đặt trước mặt anh em sự sống và sự chết, phúc lành và nguyền rủa. Vậy hãy chọn sự sống, hầu cho anh em và dòng dõi anh em được sống.” (Đnl 30,15-20) Thiên Chúa luôn yêu thương và dành cho con người nhiều cơ hội, nhưng chính sự từ khước không tin vào Đức Giêsu đã kết án họ, đã khiến cơn thịnh nộ ấy giáng trên mình.

Lm. Giuse Ngô Văn Kha, DCCT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.