Ơn gọi linh mục gia tăng ở Venezuela

Ơn gọi linh mục ngày càng gia tăng ở Venezuela, ngay cả trong bối cảnh khủng hoảng xã hội và kinh tế mà đất nước đang phải trải qua. Hiện Giáo hội có hơn 800 chủng sinh đang theo học tại 21 chủng viện trong cả nước.

Đây là điều ngược lại với sự sụt giảm tổng số linh mục trên toàn thế giới. Trong năm nay, trên thế giới số linh mục là  414.065 vị, giảm 517. Ở Mỹ Latinh, số linh mục giảm là 104 vị. Tuy nhiên số chủng sinh lại gia tăng.

Các Giám mục Venezuela tuyên bố trên trang web của Hội đồng Giám mục Venezuela: “Hoạt động cổ võ ơn gọi ở Venezuela đã mang lại hiệu quả”. Thực tế, trong năm nay, mặc dù đất nước đang phải trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội, nhưng số ơn gọi linh mục gia tăng. Có 804 chủng sinh đang theo học triết học và thần học tại 21 chủng viện. Các vị lãnh đạo Giáo hội nhận xét: “Từ các chủng viện trong các Giáo phận, qua các hoạt động cổ võ ơn gọi, một nỗ lực đã được thực hiện để củng cố sự phân định nơi người trẻ, giúp họ có thể hiểu được tiếng gọi của Thiên Chúa trong cuộc sống của họ”.

Sau khi hoàn thành chương trình học, các ứng viên linh mục sẽ có một năm kinh nghiệm làm mục vụ tại một giáo xứ. Tại đây, các thầy được cha xứ và đội ngũ huấn luyện chủng viện tiếp tục hướng dẫn, và sau đó sẽ được truyền chức linh mục . Hiện tại, 7 chủng sinh đang trong quá trình này, trong khi 2 chủng sinh đang đi truyền giáo, một kinh nghiệm được đề xuất bởi các cuộc hội thảo phù hợp với Con đường Tân dự Tòng.

Thông báo của Hội đồng Giám mục còn cho biết thêm: “Mặc dù năm nay số ơn gọi ở Venezuela đã tăng lên, Giáo hội vẫn cần có thêm nhiều ơn gọi để đáp ứng tình trạng thiếu mục vụ trong nước, đặc biệt là ở những vùng xa xôi và các vùng ngoại vi”.

Chính vì sự “thiếu hụt” này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định trao cho Giáo phận San Cristobal chăm sóc mục vụ Hạt Đại diện Tông Tòa Caroní. Đây là một trong những khu vực khó tiếp cận và giao tiếp nhất ở Venezuela, vì vậy rất cần các nhà truyền giáo và đặc biệt là các linh mục dấn thân chăm sóc đời sống bí tích cho các cộng đoàn tín hữu.

Một điểm nổi bật khác của ơn gọi linh mục của Giáo hội Venezuela là sự xuất hiện các ơn gọi bản địa. Hạt Đại diện Tông Tòa Caroní hiện có 5 chủng sinh thuộc dân tộc Pemon. Trong số này, một thầy đang chuẩn bị được phong chức phó tế và những thầy khác đang học triết học và thần học.

Trước đây, vào năm 1930, có một chủng viện dành cho người bản địa, nhưng sau đó không còn do thiếu ơn gọi. Năm nay, Giáo phận San Cristobal có được 5 chủng sinh người bản địa là một hồng ân lớn, vì hoạt động mục vụ cho người bản địa được chính các linh mục bản địa thực hiện sẽ đem lại hiệu quả nhiều hơn. (CSR_8314_2020)

Ngọc Yến – Vatican News