Ơn Thầy đủ cho con

Vào ngày lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ cách đây 16 năm, Xứ đoàn TNTT Thái Hà đã được thành lập. 16 năm là một hành trình không dài với nhiều người, nhiều hội đoàn, tổ chức nhưng với Xứ đoàn đó là 16 năm của biết bao biến cố, biết bao vui buồn gắn với biết bao khuôn mặt… Tất cả có được như ngày hôm nay là nhờ ơn Chúa như chính câu Kinh Thánh chủ đề “Ơn Thầy đủ cho con” (2 Cr 12,9).

Trước Thánh lễ Tạ ơn là nghi thức Tuyên hứa của các Huynh trưởng, Dự trưởng. “Lạy Chúa Giêsu Thánh thể, con xin đến dâng mình làm huynh trưởng của Chúa. Con muốn từ hôm nay, trở nên người Chúa dùng để lôi kéo các linh hồn đến cùng tình yêu Chúa…”. Giống như những thế hệ đi trước, ngày hôm nay các tân Huynh trưởng, Dự trưởng đã tiến lên để mạnh dạn dâng những lời xác quyết ấy lên Thiên Chúa. Dẫu biết những hạn chế, thiếu sót của bản thân trước ơn gọi cao quý được trở thành những giáo lý viên – huynh trưởng – ngôn sứ nhưng mỗi anh chị luôn cảm nghiệm và thâm tín được lời Chúa đã ngỏ với thánh Phaolô năm nào “Ơn Thầy đủ cho con”.

Một điều đặc biệt trong thánh lễ tạ ơn đó là sự hiện diện của quý phụ huynh các anh chị tuyên hứa, Trong số ấy, nhiều phụ huynh từng là Giáo lý viên – Huynh trưởng Thái Hà. Ơn gọi dấn thân phục vụ Chúa trong tư cách giáo lý viên như một mạch sống được trao truyền qua các thế hệ. Đó là những giá trị rất âm thầm nhưng đã góp phần tạo nên bản sắc, tinh thần cho môi trường này.

Một tuổi mới lại bắt đầu cho Xứ đoàn này.

Một hành trình phục vụ lại mở ra cho các tân Huynh trưởng, Dự trưởng.

Tất cả còn đang ở phía trước.

Khó khăn, thử thách, hiểu lầm và cả thất bại trong hành trình giáo dục đức tin cho các em là điều không thể tránh khỏi.

Thế nhưng, có một điều chắc chắn đó là sự bình an bởi mỗi con người nơi đây đều xác quyết “ơn Thầy đủ cho con”.

– BTT Xứ đoàn TNTT Thái Hà –