Thân phụ cha Phanxicô X. Nguyễn Hữu Trí, DCCT về với Chúa

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Giê-su Phục Sinh, gia đình chúng con xin kính báo:

 ÔNG CỐ GIU-SE NGUYỄN VĂN PHỤNG

 Sinh: ngày 22 tháng 10 năm 1937 tại: Mạnh Chữ, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Đã an nghỉ trong Chúa lúc: 14 giờ 30, ngày 26 tháng 10 năm 2015

 Tại Nhà Thương Cambridge Memorial, Canada

 Nghi thức phát tang: 19 giờ 30, ngày 05 tháng 11 năm 2015

 tại Westmount Funeral Home 1001 Ottawa Street South, Kitchener, Canada

 Thánh Lễ an táng được cử hành lúc: 12 giờ, ngày 07tháng 11 năm 2015

tại nhà thờ Đức Mẹ Lộ Đức, 173 Lourdes Street, Waterloo, Canada

 Hỏa táng lúc 14giờ, ngày 07 tháng 11 năm 2015

 tại Parkview Cemetery – 335 University Ave, Waterloo, ON, CANADA

  Kính xin Quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, gia đình huyết tộc, thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần và quý vị cùng toàn thể cộng đoàn đến hiệp dâng

Thánh Lễ và dâng lời cầu nguyện cho Ông Cố Giu-se chúng con.

Kính báo

 Trưởng Nam:  Giu-se Nguyễn Thanh Tùng 

 

cùng toàn thể gia đình tang quyến đồng kính báo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.