Phillippines: Tổng giáo phận Manila đã có Tân Tổng giám mục

Hôm thứ 5 ngày 25/3/2021 Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Jose Fuerte Advincula làm lên làm vị Tổng giám mục thứ 33 của Tổng giáo phận Manila. Ngài kế nhiệm Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, người hiện đang làm Bộ trưởng Bộ Loan báo Phúc Âm cho các dân tộc.

Đức Hồng Y Advincula chào đời ngày 30 tháng 3 năm 1952. Ngài được thụ phong linh mục ngày 14 tháng 4 năm 1976 và được bài sai làm cha linh hướng, giáo sư chủng viện và giám họ chủng viện Thánh Pi-ô X. Sau đó, ngài học chuyên ngành Tâm Lý học tại đại học La Salle. Ngài cũng nghiên cứu Giáo luật tại đại học Thánh Tô-ma, Phillippines và Học viện giáo hoàng Angelicum ở Roma, Italia.

Năm 1995, ngài được bổ nhiệm làm giám đốc chủng viện Thánh Pi-ô X. Năm 2001, Thánh giáo hoàng Gio-an Phao-lô II bổ nhiệm ngài làm giám mục địa phận San Carlos. Năm 2011, Đức Thánh Cha Benedict XVI bổ nhiệm ngài làm Tổng giám mục Tổng giáo phận Capiz. Và đến ngày 28 tháng 11 năm 2020, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nâng ngài lên trong hàng ngũ Hồng Y đoàn.

Đức Hồng Y Advincula trở thành vị Hồng Y thứ 9 của Philippines. Ngài là vị giám mục rất quan tâm đến nhân quyền và công bằng xã hội.

Ngài từng nói: “Giáo hội không thể làm ngơ trước các quyền của con người, bởi lẽ nhân quyền gắn liền với luân lý. Quyền được sống, chẳng hạn, đi liền với giáo huấn của Hội Thánh về phẩm giá của con người.” Một lần trả lời trước báo chí, ngài nói: “Nghèo đói là một lí do dẫn đến các tệ nạn xã hội” và ngài nhìn nhận giáo dục là “con đường để thăng tiến con người.”

Tổng giáo phận Manila là Tổng giáo phận lớn nhất tại quốc đảo Philippines với 3 triệu người công giáo và có hơn 80 giáo xứ.

Duc Trung Vu, CSsR