Phủ tỉnh dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại: Thánh lễ truyền chức Linh Mục

Vào sáng Thứ Bảy, 07.11 vừa qua, Đức cha Edward J. Burns, Giám mục Giáo phận Dallas đã truyền chức linh mục cho hai thầy Gioankim Nguyễn Duy Lộc C.Ss.R và Anton Nguyễn Nam Việt C.Ss.R

Thánh lễ được cử hành tại nguyện đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại tại Dallas, Texas, Hoa Kỳ.

Do dịch Covid-19 nên thánh lễ chỉ có sự tham dự của gia đình của các tiến chức cũng như số ít các linh mục tu sĩ.

Truyền Thông Thái Hà tổng hợp

Ảnh: Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại