Quý cha và bà con giáo dân Thái Hà dâng thánh lễ tại nghĩa trang Thạch Bích

Thái Hà ( 01.11.2015 ) – Hàng ngàn người đã tham dự thánh lễ trong ngày Giáo hội mừng lễ các thánh tại nghĩa trang Giáo xứ Thạch Bích thuộc Tổng giáo Phận Hà Nội vào chiều qua, Chúa Nhật 01.11.2015.

Quý cha trong Tu viện DCCT Hà Nội, các chú Đệ Tử và bà con giáo dân Thái Hà cũng đã tới dâng thánh lễ với quý cha và bà con giáo dân Thạch Bích.

Năm 2004 khi qua đời, cha cố Giuse Vũ Ngọc Bích, DCCT Hà Nội cũng được an nghỉ nơi nghĩa trang này. Do vậy, hàng năm quý cha và bà con giáo dân Thái Hà đều tới hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho cha cố Giuse.

Thánh lễ chiều qua do cha Vicente Nguyễn Đăng Xuyên, chánh xứ Giáo xứ Đại Ơn chủ tế và cha Giuse Đỗ Đình Tư, DCCT Hà Nội giảng lễ.

Sau thánh lễ, quý cha, các Chú Đệ Tử DCCT và một số giáo dân đã đứng trước phần mộ cha cố Giuse Vũ Ngọc Bích đọc kinh cầu nguyện cho ngài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.