Quý tân linh mục DCCT miền Bắc dâng thánh lễ tạ ơn tại quê nhà

Thái Hà (15.07.2016) – Như tin đã đưa, ngày 02.7.2016 vừa qua, tại Đền Đức Mẹ Hẳng Cứu Giúp Sài Gòn, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho đã truyền chức linh mục cho 12 thầy Phó tế của tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Trong số 12 tân linh mục có 5 linh mục thuộc các Giáo phận Miền Bắc, Hà Nội, Phát Diệm và Bùi Chu.

Trong tuần qua, 5 tân linh mục đã dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và tri ân quý thân nhân, ân nhân tại quê nhà.

Các thánh lễ tạ ơn từ ngày 11.7 đến 15.7 với sự tham sự của quý cha DCCT tại Miền Bắc và quý linh mục trong Giáo phận nơi tân linh mục cử hành.

Tân linh mục Phêrô Đặng Đình Thà dâng thánh lễ tạ ơn tại Gx. Đại Ơn, Tổng Giáo phận Hà Nội, sáng 11.7.2016
Tân linh mục Phêrô Đặng Đình Thà dâng thánh lễ tạ ơn tại Gx. Đại Ơn, Tổng Giáo phận Hà Nội, sáng 11.7.2016
Linh mục Đặng Đình thà sinh năm 1980. Khấn trong DCCT năm 2010
Linh mục Đặng Đình thà sinh năm 1980. Khấn trong DCCT năm 2010
Tân linh mục Giuse Trần Xuân Thủy dâng thánh lễ tạ ơn tại Gx. Khiết Kỷ, Giáo phận Phát Diệm, sáng 12.7.2016
Tân linh mục Giuse Trần Xuân Thủy dâng thánh lễ tạ ơn tại Gx. Khiết Kỷ, Giáo phận Phát Diệm, sáng 12.7.2016
Linh mục Giuse Trần Xuân Thủy sinh năm 1979. Khấn trong DCCT năm 2007
Linh mục Giuse Trần Xuân Thủy sinh năm 1979. Khấn trong DCCT năm 2007
Tân linh mục Phêrô Trần Văn Hải dâng thánh lễ tạ ơn tại Gx. Tân Khẩn, Giáo phận Phát Diệm, sáng 13.7.2016
Tân linh mục Phêrô Trần Văn Hải dâng thánh lễ tạ ơn tại Gx. Tân Khẩn, Giáo phận Phát Diệm, sáng 13.7.2016
Linh mục Phêrô Trần Văn Hải sinh năm 1973. Khấn trong DCCT năm 2010
Linh mục Phêrô Trần Văn Hải sinh năm 1973. Khấn trong DCCT năm 2010
Tân linh mục Giuse Nguyễn Văn Tuân dâng lễ tạ ơn tại Gx. Tam Châu, Giáo phận Phát Diệm, sáng 14.7.2016
Tân linh mục Giuse Nguyễn Văn Tuân dâng lễ tạ ơn tại Gx. Tam Châu, Giáo phận Phát Diệm, sáng 14.7.2016
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Tuân sinh năm 1980. Khấn trong DCCT năm 2008. Ngài là em trai của linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải, DCCT
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Tuân sinh năm 1980. Khấn trong DCCT năm 2008. Ngài là em trai của linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải, DCCT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.