Quý tân Linh Mục Dòng Chúa Cứu Thế dâng thánh lễ tạ ơn tại Thái Hà

8 tân linh mục của Dòng Chúa Cứu Thế đã dâng thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Thái Hà vào lúc 18 giờ 00, Thứ Bảy, 09.07.2022.
Cùng dâng thánh lễ với 8 tân linh mục có cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội.
Tân linh mục Antôn Nguyễn Văn Hợp chủ tế và tân linh mục Laurensô Đặng Xuân Hưởng chia sẻ Lời Chúa.
8 tân linh mục thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam được Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn đặt tay phong chức hôm 01.07.2022 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, số 38 Kỳ Đồng, Quận 3.
Trong số 8 tân linh mục có cha Anrê Y Chương là người dân tộc thiểu số M’nông, gia đình ông bà cố thuộc xứ Trung Nghĩa, Giáo phận Ban Mê Thuật. Tân linh mục Antôn Nguyễn Văn Hợp có gia đình thuộc Giáo xứ Nghi Lộc, Giáo phận Vinh. Ngài vốn là Đệ tử Dòng Chúa Cứu Thế tại Thái Hà. Cha Anntôn Nguyễn Quang Hưng đã có một năm giúp mục vụ tại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội.
Xin ông bà và anh chị em tạ ơn Chúa cùng với quý tân linh mục và cầu nguyện thêm cho các ngài trong sứ vụ mới.

Truyền Thông Thái Hà