Quyết định thành lập 10 giáo xứ và 4 giáo họ tại Tổng Giáo phận Hà Nội

Ngày 25/5/2019 Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội đã ký quyết định thành lập 10 giáo xứ và 4 giáo họ trong Tổng Giáo phận. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/06/2019.

Danh sách các giáo xứ mới:

Giáo hạt Chính Tòa:

1. Giáo xứ Trung Trí. Địa chỉ: 172 Trần Khát Trân, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Giáo hạt Thanh Oai

2. Giáo xứ Cao Mật Bến. Địa chỉ: Thanh Cao, Thanh Oai, Hà Nội. Các giáo họ trực thuộc: Nội Hồ, Cao Mật Làng, My Dương và Tân Dương.

3. Giáo xứ Mỹ Hạ. Địa chỉ: Hữu Văn, Chương Mỹ, Hà Nội. Giáo họ trực thuộc: Mỹ Lương.

4. Giáo xứ Chúc Lý. Địa chỉ: Ngọc Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội. Các giáo họ trực thuộc: Ngọc Giả và Đồng Du.

Giáo hạt  Lý Nhân

5. Giáo xứ Vạn Lương. Địa chỉ: Thủy Cơ, Duy Tiên, Hà Nam. Các giáo họ trực thuộc: Hòa Trần và Lệ Thủy.

Giáo hạt Phủ Lý

6. Giáo xứ Khắc Cần. Địa chỉ: Thanh Tân, Thanh Liêm, Hà Nam.

7. Giáo xứ Phù Tải. Địa chỉ: An Đổ, Bình Lục, Hà Nam. Giáo họ trực thuộc bao gồm họ Lam (Trước thuộc xứ Hà Ngoại, nay thuộc xứ Phù Tải).

8. Giáo xứ Văn Quán. Địa chỉ: Liêm Sơn, Thanh Liêm, Hà Nam.

Giáo hạt Nam Định

9. Giáo xứ Tiên Hào. Địa chỉ: Tiên Hào, Vĩnh Hào, Vụ Bản, Nam Định. Các giáo họ trực thuộc bao gồm: Mậu Lực, Sài Thuợng, Sài Hạ, Trực Mỹ, Tử Vinh và Hổ Sơn.

10. Giáo xứ Phùng Xá. Địa chỉ: An Tĩnh, Yên Bình, Ý Yên, Nam Định. Giáo họ trực thuộc bao gồm Khả Lang.

Danh sách các giáo họ mới:

1. Giáo họ Chằm Thôn, thuộc xứ Chằm Hạ, giáo hạt Phú Xuyên. Địa chỉ: Châu Giang, Duy Tiên, Hà Nam.

2. Giáo họ Ba Hàng, thuộc xứ Tiêu Động Thượng, giáo hạt Phủ Lý. Địa chỉ: Tiêu Động, Bình Lục, Hà Nam.

3. Giáo họ Tân Phú, thuộc xứ Phú Đa, giáo hạt Lý Nhân. Địa chỉ: Xóm 6, thôn Phú Đa, Công Lý, Lý Nhân, Hà Nam.

4. Giáo họ Tân Phú, thuộc xứ Thượng Lâm, giáo hạt Thanh Oai. Địa chỉ: Phú Mỹ, Trần Phú, Chương Mỹ, Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.