RIP – Thầy Micae Lý Mẫu, C.Ss.R. đã về với Chúa

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25)

 CÁO PHÓ   

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam
và Gia Đình huyết tộc trân trọng báo tin

THẦY MICAE LÝ MẪU, C.Ss.R.

Sinh ngày 21 tháng 11 năm 1933
Tại Quảng Ngãi
Khấn lần đầu: 16.10.1968
Khấn trọn đời: 16.10.1975

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 22g55, Chúa Nhật, 27.01.2019,tại Nhà hưu dưỡng củaTỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam,sau 86 năm làm con Chúa trên dương thế và 51 năm sống lời khấn Dòng.

 • Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cử hành lúc 10g00 thứ Hai, 28.01.2019, tại phòng khách Tu viện DCCT Sài Gòn.
 • Thánh lễ An táng sẽ cử hành lúc 6g00 thứ Tư, 30.01.2019,tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Sài Gòn.
 • Sau Thánh lễ, thi hài thầy Micae sẽ được hoả táng tại Bình Hưng Hoà.

Xin cầu nguyện cho thầy Micae Lý Mẫu, C.Ss.R.

 RIP

— *** —

TIỂU SỬ  THẦY MICAE LÝ MẪU, C.Ss.R.

THẦY MICAE LÝ MẪU, C.Ss.R.

 • Sinh ngày 21 tháng 11 năm 1933 tại Quảng Ngãi.
 • Ngày 15.05.1958: Được ơn rửa tội trở thành con Chúa lúc 25 tuổi.
 • Năm 1966: Vào Nhà Thử Dòng Chúa Cứu Thế ở Nha Trang.
 • Ngày 16.10.1967: Vào Nhà Tập Dòng Chúa Cứu Thế ở Nha Trang.
 • Ngày 16.10.1968: Khấn lần đầu tại Tu viện DCCT Nha Trang.
 • Từ năm 1969 đến năm 1971: Phục vụ tại DCCT Thủ Đức.
 • Từ năm 1972 đến năm 1974: Phục vụ tại DCCT Sài Gòn.
 • Ngày16.10.1975: Khấn trọn đời tại Tu viện DCCT Sài Gòn.
 • Từ năm 1976 đến năm 1977: Phục vụ tại DCCT Sài Gòn.
 • Từ năm 1978 đến năm 1991: Phục vụ tại DCCT Mai Thôn.
 • Từ năm 1991 đến năm 1994: Phục vụ tại DCCT Phú Dòng.
 • Từ năm 1995 đến năm 1996: Phục vụ tại DCCT Mai Thôn.
 • Từ năm 1996 đến năm 2000: Phục vụ tại DCCT Châu Ổ.
 • Từ năm 2000 đến năm 2002: Phục vụ tại DCCT Mai Thôn.
 • Từ năm 2002 đến năm 2003: Phục vụ tại DCCT Vĩnh Long.
 • Từ năm 2003 đến năm 2006: Phục vụ tại DCCT Mai Thôn.
 • Từ năm 2006 đến năm 2013: Phục vụ tại DCCT Phú Dòng.
 • Từ năm 2013 đến năm 2015: Phục vụ tại DCCT Mai Thôn.
 • Từ năm 2015 đến nay: Nghỉ hưu tại Nhà Hưu Dưỡng Tỉnh Dòng.

Vào lúc 22g55 Chúa Nhật, 27.01.2019,thầy Micae Lý Mẫuđã được Chúa gọi về tại Nhà Hưu Dưỡng Tỉnh Dòng sau 86 năm làm con Chúa trên dương thế và 51 năm sống lời khấn trong Dòng Chúa Cứu Thế.

Cuộc đời của Thầy là những ngày được đan dệt trong sự âm thầm hy sinh và phục vụ Nhà Dòng cũng như anh chị em tín hữu, đặc biệt là trong sự yêu thương ấp ủ của ân sủng và tình thương của Thiên Chúa. Ngay từ những ngày đầu tiên bước vào đời sống ơn gọi trong Dòng Chúa Cứu Thế, Thầy đã chăm chỉ làm việc và luôn cảm thấy vui thích với những công việc được giao. Với châm ngôn “Làm công việc tầm thường một cách phi thường”, Thầy đã làm việc không phải để người khác khen, nhưng là để sống cho mọi người, vì mọi người. Thầy đã được các Bề Trên trong Dòng nhận xét là một người có những đức tính tốt như khiêm nhường, sống hoà hợp, vui vẻ trong cộng đoàn. Những tính tốt đó của Thầy vẫn được nhiều người cũng như anh em trong Dòng nhận thấy và tỏ lòng yêu thương, quý mến Thầy cho đến cuối đời.  

Ngày 27.01.2019, Chúa đã gọi thầy Micae về với Người, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp, các Thánh trong Dòng, cùng với lời nguyện cầu của cộng đoàn Dân Chúa, nguyện xin Thiên Chúa ban cho thầy Micae sớm hưởng vinh quang Nước Trời.

 

Ngợi khen Chúa Giêsu và Đức Bà Maria!

Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.