Rôma: Lễ kỷ niệm 150 năm ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp được trao cho Dòng Chúa Cứu Thế

150_icono01

Thái Hà (16.12.2015) – Tối ngày 11/12/2015 vừa qua tại nhà thờ Thánh Anphongsô ở Rôma (Ý), đã diễn ra thánh lễ kỷ niệm 150 năm bức Linh ảnh Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp được trao cho Dòng Chúa Cứu Thế.

Vào ngày 11/12/1865 cách nay 150 năm, Đức Chân phước Giáo hoàng Piô IX đã trao bức linh ảnh này cho Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT), theo lời thỉnh cầu của Bề Trên Tổng Quyền Dòng lúc bấy giờ là cha Nicolas Mauron.

Đồng thời, Đức Giáo Hoàng đã giao nhiệm vụ cho Dòng khôi phục lòng sùng kính công khai bức ảnh tại nhà thờ Thánh Anphongsô, Rôma.

Thánh lễ kỷ niệm biến cố trên hôm 11/12 do Đức Hồng y Stanislaw Rylko, Chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân cử hành.

Đức Hồng y nói trong bài giảng rằng, các tu sĩ DCCT cần phải noi gương Đức Giáo Hoàng Phanxicô, nói cách khác khi gặp những lúc khó khăn, các tu sĩ phải nhìn lên đấng có thể cho chúng ta thấy được Đấng Cứu Thế.

“Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con thấy được Chúa Giêsu! Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cho chúng con thấy được Chúa Giêsu!”

Vì vậy, hôm nay chúng ta nhớ lại lệnh truyền của Đức Giáo Hoàng Piô IX cho các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, “hãy làm thế giới biết Mẹ.”

Phục hồi lòng sùng kính bức linh ảnh
Trong hơn ba trăm năm kể từ thế kỷ 15, Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã được tôn kính công khai tại nhà thờ Thánh Mátthêu (nay là nhà thờ Thánh Anphongsô tại Rôma).

Khi Rôma bị quân đội xâm lược vào năm 1798, nhà thờ Thánh Mátthêu đã bị phá hủy, và bức ảnh được đưa đến tu viện Dòng Thánh Augustinô ở Posterula. Nơi đây, bức ảnh được đặt trong một nhà nguyện kín.

Theo lời thỉnh cầu của Bề Trên Tổng Quyền DCCT lúc bấy giờ là cha Nicolas Mauron, vào ngày 11/12/1865, Đức Chân phước Giáo hoàng Piô IX đã trao bức linh ảnh cho DCCT, nhằm khôi phục lòng sùng kính công khai bức ảnh tại nhà thờ Thánh Anphongsô, được xây dựng trên nền nhà thờ Thánh Mátthêu Rôma trước đây.

Khi trao phó bức linh ảnh cho sự chăm sóc của cha Mauron và các tu sĩ DCCT, Đức Giáo Hoàng Piô IX đã đề nghị các tu sĩ phải “làm cho Mẹ được biết đến trên toàn thế giới.”

Sau khi phục hồi cẩn thận, các tu sĩ DCCT đã rước bức ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp một cách long trọng về nhà thờ Thánh Anphongsô vào ngày 26/4/1866. Kể từ ngày đó, lòng sùng kính Mẹ Maria dưới tước hiệu “Hằng Cứu Giúp” phát triển không ngừng, không chỉ ở Rôma mà còn trên toàn thế giới.

150_icono07

150_icono06

150_icono02

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.