Sơ M. Gioan Bosco Đặng Thị Dung, tân Tổng phụ trách Dòng Mân Côi Bùi Chu

Tổng Hội lần thứ 18 của Hội Dòng Mân Côi Bùi Chu diễn ra hôm 25.11 vừa qua đã bầu ra sơ Tổng Phụ Trách và các Cố Vấn của Hội Dòng nhiệm kỳ mới 2021-2025.

Sơ Maria Gioan Bosco Đặng Thị Dung được bầu làm Tổng Phụ Trách và Sơ M. Ingatio Nguyễn Thị Nga làm Phó Tổng Phụ Trách.

Được biết sơ Maria Gioan Bosco Đặng Thị Dung sinh năm 1972 tại Giáo xứ Xuân Hòa, Giáo phận Bùi Chu và khấn trong Dòng Mân Côi Bùi Chu năm 1994. Trước khi được bầu làm Tổng Phụ Trách, sơ làm Phó Tổng Phụ Trách của Hội Dòng.

Dòng Mân Côi Bùi Chu do Đức Cha Đôminicô Maria Hồ Ngọc Cẩn thành lập vào năm 1946 tại Bùi Chu.

Năm 1954 phần lớn quý sơ trong Hội Dòng di cư vào Nam và lập thành Dòng Mân Côi Chí Hòa (Trụ sở chính tại Bành Văn Trân, Tân Bình, Sài Gòn).

Hiện Dòng Mân Côi Bùi Chu có khoảng 360 nữ tu đang phụ vụ trong và ngoài Giáo phận Bùi Chu với hơn 40 Tu viện, Cộng đoàn và Nhiệm sở. Hội Dòng được nhiều anh chị em giáo dân biết khi đến chữa bệnh tại Phòng Khám Đa Khoa tại Trung Linh, Xuân Ngọc, Xuân Trường, Bùi Chu.

Với nhà Thờ Thái Hà, bà con giáo dân quen thuộc với quý sơ Dòng Mân Côi Bùi Chu khi đã có nhiều năm quý sơ giúp Văn Phòng Giáo Xứ và Nhà Sách.

Xin anh chị em cùng tạ ơn Chúa với Hội Dòng Mân Côi Bùi Chu và cầu nguyện cho sơ tân Tổng Phụ Trách cũng như Hội Dòng.

Truyền Thông Thái Hà tổng hợp

từ website Hội Dòng Mân Côi Bùi Chu https://dongmancoibuichu.net/