Sở Nội vụ Kontum không chấp thuận linh mục DCCT giảng tĩnh tâm cho giáo phận Kontum

Thái Hà (15.10.2015) – GNsP  – Ông Phạm Văn Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Kontum vừa ký Văn bản số 1885/SNV-TG đề ngày 13/10/2015 gửi Toà Giám mục Kontum, tại điều 2 cho biết “Không chấp thuận việc Toà Giám mục Kon Tum mời Linh mục Lưu Quang Bảo Vinh – Linh mục dòng Chúa cứu thế….., hiện trú tại số 38, đường Kỳ Đồng, quận 3,…đến giúp thực hiện tuần tĩnh tâm.”

Trước đó, ngày 16/9/2015 Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục giáo phận đã gửi Văn thư thông báo việc tĩnh tâm này. Theo quy định tại Điều 29 khoản 2 Nghị định 92/2012/NĐ-CP thì “Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.” Do đó, sau ngày 1/10/2015 Văn thư của Sở Nội vụ không có giá trị vì đã quá thời hạn trả lời cho phép.

Việc không chấp thuận người giảng tĩnh tâm cho Toà Giám mục Kon Tum là một hành vi can thiệp vào nội bộ tổ chức tôn giáo. 

Chỉ còn vài ngày nữa tuần tĩnh tâm bắt đầu (19/10) việc tìm người khác thay thế giảng tĩnh tâm cho linh mục đoàn giáo phận Kon Tum là việc khó có thể thực hiện được.

151014-TGM
Văn thư của Đức cha Micaen Hoàng Đức Oanh gửi UBND tỉnh Kontum
151014-SNV
Văn thư trả lời của Sở Nội vụ tỉnh Kontum

Nguồn GNsP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.