Sứ điệp Đức Thánh cha gửi Đại hội của Giáo hội Mỹ Latinh và Caraibí

Đức Thánh cha Phanxicô khích lệ các tham dự viên Đại hội của Giáo hội Mỹ châu Latinh và quần đảo Carabí trong tiến trình lắng nghe, phân định và tìm hiểu thánh ý Chúa, để ngày càng trở thành các môn đệ thừa sai.

Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây, trong sứ điệp gửi các tham dự viên Đại hội của Giáo hội Mỹ Latinh và Caraibí, nhóm tại trụ sở Hội đồng Giám mục Mêhicô, từ ngày 21 đến ngày 28 tháng Mười Một tới đây, với mục đích đẩy mạnh một Giáo hội đi ra ngoài, đồng hành, khơi dậy tinh thần của Đại hội kỳ V, hồi năm 2007 của hàng Giám mục Mỹ Latinh, nhóm tại Aparecida, và hướng về dịp kỷ niệm 500 năm Đức Mẹ hiện ra với thánh thổ dân ở Guadalupe, và mừng Năm thánh 2.000 năm cứu độ vào năm 2033.

Tham dự Đại hội này có 1.000 người, gồm 200 giám mục, 200 linh mục và phó tế, 200 nữ tu nam nữ và 400 giáo dân, cùng với những người ở ngoài lề xã hội. Tuy nhiên, vì đại dịch nên chỉ có 50 người tham dự trực diện, phần còn lại tham dự trực tuyến. Tham gia vào tiến trình lắng nghe ý kiến để đi tới Đại hội này có 70.000 người, trong đó 65% là phụ nữ. Tất cả các ý kiến được cô đọng trong một văn kiện để thảo luận trong Đại hội này.

Trong sứ điệp, Đức Thánh cha nhận xét rằng Đại hội của Giáo hội Mỹ Latinh này cũng thuộc tiến trình chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng Mười năm 2023, về chủ đề: “Tiến tới một Giáo hội đồng hành: hiệp thông, tham gia và sứ mạng”. Ngài đề cao việc làm đầu tiên của Đại hội này là “lắng nghe” để đối thoại và phân định. Lắng nghe tiếng Chúa, và tiếng kêu của dân, lắng nghe dân để nhận định thấy trong đó có thánh ý Chúa đang kêu gọi chúng ta.”

Tiếp đến là phân định cộng đồng, đòi phải cầu nguyện nhiều và đối thoại, để có thể cùng nhau đạt tới thánh ý Chúa, và tìm ra những con đường vượt thắng, giúp ngăn cản không để những dị biệt trở thành chia rẽ và phân cực với nhau. Đức Thánh cha cho biết ngài cầu xin Chúa để các tham dự viên được đầy tình yêu sáng tạo của Chúa Thánh Linh, thúc đẩy chúng ta đi ra ngoài, không sợ gặp gỡ người khác, và linh hoạt Giáo hội để trong tiến trình hoán cải mục vụ, ngày càng trở thành thừa sai truyền giáo hăng say hơn.

Và Đức Thánh cha kết luận rằng: “Tôi khích lệ anh chị em hãy sống những ngày Đại hội này, đón nhận với lòng biết ơn và hân hoan đón nhận sự tràn đầy của Thánh Linh nơi dân trung thành của Thiên Chúa, đang lữ hành tại Mỹ châu Latinh và Caraibí”.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA