Sứ điệp Giáng sinh của ĐHY Sako kêu gọi hoà bình và hoà giải

Giữa bầu khí căng thẳng và xung đột tại Iraq, trong Sứ điệp Giáng sinh được công bố ngày 20/12 Đức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Công giáo Canđê ở Iraq, mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho hoà bình và hoà giải, để mỗi người chúng ta chiếu toả các giá trị của lòng khoan dung, tình yêu, hòa bình, sự sống và tình huynh đệ, để vinh danh Thiên Chúa trên trời và bình an dưới thế.

Sứ điệp của Đức Hồng y được bắt đầu như sau: “Giữa những lo âu do bầu không khí chính trị đầy căng thẳng và xung đột cũng như những thách thức sau bầu cử, sự ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và Covid-19, sự ra đời của Chúa Kitô nhắc nhở chúng ta một cách mạnh mẽ về thông điệp của hy vọng, về hòa bình, tình huynh đệ, tình yêu, tình liên đới của Thiên Chúa. Giáng sinh là một dịp đặc biệt để thêm sức mạnh cho đức tin, canh tân niềm hy vọng và lòng nhiệt thành của chúng ta, đồng thời là lời kêu gọi hòa bình và an ninh, tình yêu, lòng thương xót, phẩm giá, hòa giải và củng cố mối quan hệ huynh đệ”.

Đức Hồng y viết tiếp: “Sự ra đời của Chúa Kitô nhắc nhớ sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Sự ra đời của Người thể hiện tình yêu thương của Chúa đối với mọi người thuộc mọi dân tộc, mọi nền văn hoá và mọi lứa tuổi, cũng như sự gần gũi và quan tâm của Người đối với họ”. Từ lễ Giáng sinh, các Kitô hữu được mời gọi dấn thân “phục vụ anh chị em, đặc biệt là những người nghèo nhất và mong manh nhất.”

Theo Đức Hồng y, “Giáng sinh là một điềm báo của hy vọng khi sứ vụ chính trị và phục vụ phù hợp với nguyện vọng của công dân thông qua tầm nhìn quốc gia chân thành và không gian vững chắc cho việc đối thoại, vì lợi ích an ninh, dân chủ và phẩm giá của người Iraq”. Ngài kết luận: “Hy vọng này nên được người Iraq thực hiện bằng cách từ chối sự khác biệt, phá vỡ liên kết bè phái, củng cố quyền thuộc về quốc gia và cùng nhau cố gắng xây dựng một nhà nước dân sự, một nhà nước của công dân, của công bình và luật pháp. Một nhà nước mà công dân được sống trong tự do, phẩm giá, an ninh và bình đẳng”. (SIR 20/12/2021)

Hồng Thủy – Vatican News