Suy niệm về ngày lễ Chúa Cứu Thế

Chúa nhật thứ 3 của tháng 7 là ngày Giáo Hội mừng lễ Chúa Cứu Thế, thánh danh của tu hội chúng tôi. Quả thật Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Nhờ Ngài và trong Ngài, chúng ta được cứu khỏi tội lỗi và sự chết đời đời.

Chúng ta kinh nghiệm rằng tội lỗi khiến chúng ta bất hạnh. Thí dụ: nói dối khiến chúng ta bất hạnh; lười biếng bất hạnh; nghiện bất hạnh; nói năng lỗ mãng bất hạnh; ăn uống quá độ bất hạnh; trộm cướp bất hạnh; tham nhũng và bạo lực khiến chúng ta bất hạnh. Vân vân.

Chúng ta đã phạm nhiều tội lỗi và điều này một cách nào đó khiến chúng ta chết cả về thể xác lẫn linh hồn. Cái chết là hậu quả của tội lỗi – Thánh Phaolô nói vậy – và mọi người đều phải chết. Đây là một sự thật không ai có thể chối bỏ. Ở một phương diện nào đó, quá khứ của loài người là các nghĩa trang và tương lai cũng là các nghĩa trang.

Ở Roma người ta nói “mọi con đường đều dẫn đến Roma.” Đúng hay không thì còn tùy cái nhìn. Nhưng luôn đúng khi nói rằng: “mọi con đường đều dẫn đến nghĩa trang.” “Sống về mồ về mả chứ đâu sống vì cả bát cơm!” Mỗi cá nhân cũng như toàn thể loài người hiện nay đều đang đi về nghĩa trang và mồ mả sẽ là nhà mình.

Thế đấy! Cái chết bao trùm quá khứ, hiện tại và tương lai của nhân loại. Cái chết xóa nhòa tất cả. Cái chết làm cho tất cả trở nên vô nghĩa. Đây là thực tế bi thảm xảy đến cho con người.

Trong khi đó, vì là hình ảnh của Đức Chúa Trời, con người chúng ta xưa cũng như nay luôn mang trong mình khát vọng sống vĩnh cửu và hạnh phúc. Khát vọng sống trên trần gian hôm nay và sống trong Nước Trời mai sau. Càng những lúc tội lỗi và sự chết hoành hành khốc liệt như lúc này trong cơn dịch cúm Tầu, khát vọng này càng trở nên mạnh mẽ.

Đức Chúa Trời biết rõ ước muốn này nên đã sai con Ngài là Chúa Giêsu Kitô đến trần gian để cứu độ chúng ta. Cụ thể là giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và cái chết do tội gây nên, để chúng ta được sống tự do và hạnh phúc, hôm nay và mãi mãi trong tình yêu của Thiên Chúa và tình yêu của con người.

Chúa Giêsu giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi. Đó là một sự thật mà chúng ta cảm nghiệm được trong đức tin. Nhiều lần Chúa Giêsu nói với tội nhân rằng: “Tội của con đã được tha!” và tội nhân đã nhận được sự tha thứ. Họ đã hoán cải và và thay đổi cuộc sống.

Trước khi về Trời, Chúa Giêsu đã ban cho các môn đệ quyền tha tội. “Anh em tha tội cho ai thì tội người ây được tha…” Vì thế bây giờ, trong niềm tin vào Đấng Cứu Thế, mỗi khi ta xưng tội và được tha tội, ta cảm nhận được tình yêu và sự sống của Thiên Chúa tuôn đổ trên con người và cuộc đời chúng ta. Ta cũng cảm nhận được sự bình an và sức mạnh để thay đổi cuộc đời.

Chúa Giêsu không chỉ ban ơn tha thứ mà còn ban cho chúng ta sự sống đời đời. Ngài đã chiến thắng sự chết và cho chúng ta thấy rằng tình yêu mạnh hơn sự chết. Trong Ngài có sự sống vĩnh cửu và khi ở lại trong Ngài, chúng ta bắt đầu nhận được sự sống này. Chúng ta bắt đầu thấy hiện tại trong thiên thu và thiên thu trong hiện tại.

Từ đây, cái chết không còn thống trị chúng ta được nữa! Chúng ta không còn là nô lệ của cái chết, nhưng trở thành con cái của sự sống. Chúng ta sống dồi dào và ý nghĩa trong tình yêu của Thiên Chúa. Rồi khi ngày đời sống trên trần gian của chúng ta kết thúc, chúng ta sẽ vượt qua cái giới hạn của trần gian để đến với cái vô hạn của Thiên Chúa. Chúng ta sẽ trở về với Đức Chúa Trời, với tình yêu ban đầu của mình, với các thánh và với các bậc tổ tiên của chúng ta.

Thánh Gioan nói “Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người, để ai tin vào Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống đời đời”. “Ai tin thì được cứu độ. Ai không tin thì bị luận phạt.” Nhờ đức tin, chúng ta có sự sống đời đời trong Thiên Chúa. Kinh nghiệm sống đức tin cho chúng ta thấy quả thật, “Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế duy nhất của chúng ta hôm qua, hôm nay và mãi” đúng như Giáo Hội hằng tuyên xưng.

Lạy Chúa Cứu Thế, xin cho chúng con biết tin tưởng nơi Ngài và hiệp nhất với Ngài để nhận được ơn cứu độ Ngài ban. Xin cho các cha các thầy DCCT chúng con biết cộng tác với nhau và cộng tác với những người khác để chia sẻ ơn cứu chuộc của Ngài cho mọi người. Amen./.

Roma 17.07.2021

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT