Tạm hoãn việc hạ giải ngôi nhà thờ Giáo phận Bùi Chu

Toàn Giám mục Giáo Phận Bùi Chu hôm nay, 10.05.2019 ra thông báo việc hoãn việc hạ giải ngôi nhà thờ Chính Tòa Giáo Phận.

Thông báo viết: “Sau khi đã cầu nguyện chung, suy nghĩ, lắng nghe ý kiến của linh mục hữu trách và những người thành tâm thiện chí về công trình Nhà thờ Chính Tòa Bùi Chu, chúng tôi xin thông báo tạm hoãn việc hạ giải Nhà thờ của giáo phận chúng tôi”.

Thông báo được ký bởi Linh mục Giuse Nguyễn Đức Giang, Tổng đại diện, Trưởng Ban Xây dựng Nhà thờ Chính Tòa Bùi Chu.

Theo thông báo của Giáo phận Bùi Chu trước Chúa Nhật Chúa Phục Sinh, ngôi nhà thờ Giáo phận hiện tại sẽ được hạ giải vào ngày 15.05.2019.

Ngôi nhà thờ Chính tòa Giáo phận Bùi Chu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.