Tam nhật kính thánh Giêrađô: Ban bí tích xức dầu cho các bệnh nhân

Thái Hà (14.10.2015) – Ba ngày kính thánh Giêrađô tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà bắt đầu bằng việc ban Bí tích Xức dầu bệnh nhân cho các cụ già và những anh chị em đang đau bệnh vào lúc 8 giờ 30 sáng nay.

Tại ngôi Đền nhỏ mang tến thánh Giêrađô nằm trong khuôn viên Đề Đức Mẹ HCG, khoảng 100 người, phần lớn là các cụ già đã tham dự và lãnh nhận Bí tích xứ dầu bệnh nhân.

Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện đã chủ sự nghi thức.

Bí tích Xức dầu bệnh nhân là Bí tích mà qua đó Thiên Chúa ban cho người lãnh nhận những ơn cần thiết để nâng đỡ họ phần hồn, phần xác. Đem lại cho bệnh nhân là những người lãnh nhận sự an ủi và trợ giúp thiêng liêng cần thiết trong cơn thử thách. Bí tích này mời gọi các bệnh nhân nhìn lên Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá để có thể can đảm chấp nhận đau đớn, buồn phiền và phó thác sự sống, sự chết trong tay Thiên Chúa.

Ngôi nhà nguyện nhổ được gọi là Đền Giêrađô trong khu vực Đền Đức Mẹ HCG Thái Hà
Ngôi nhà nguyện nhổ được gọi là Đền Giêrađô trong khu vực Đền Đức Mẹ HCG Thái Hà
Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện DCCT Hà Nội cử hành Bí tích
Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện DCCT Hà Nội cử hành Bí tích
Nhiều người quan niệm Bí tích Xức dầu bệnh nhân dành cho trường hợp trước khi qua đời. Điều này không đúng với ý hướng của Giáo hội
Nhiều người quan niệm Bí tích Xức dầu bệnh nhân dành cho trường hợp trước khi qua đời. Điều này không đúng với ý hướng của Giáo hội
Lời đọc của linh mục khi ban Bí tích xức dầu: "Nhờ việc xức dầu thánh này, và nhờ lòng từ bi nhân hậu của Chúa, xin Chúa dùng ơn Chúa Thánh Thần mà giúp đỡ con; để Người giải thoát con khỏi mọi tội lỗi, cứu chữa con và làm cho con được thuyên giảm"
Lời đọc của linh mục khi ban Bí tích xức dầu: “Nhờ việc xức dầu thánh này, và nhờ lòng từ bi nhân hậu của Chúa, xin Chúa dùng ơn Chúa Thánh Thần mà giúp đỡ con; để Người giải thoát con khỏi mọi tội lỗi, cứu chữa con và làm cho con được thuyên giảm”
Cha Giuse Ngô Văn Kha, Phó bề trên Tu viện trợ giúp ban Bí tích
Cha Giuse Ngô Văn Kha, Phó bề trên Tu viện trợ giúp ban Bí tích
Cầu nguyện với thánh Giêrađô
Cầu nguyện với thánh Giêrađô
Thánh Giacôbê Tông Đồ nhắc, hãy mời các Kỳ mục của Hội Thánh đến cầu nguyện và xức dầu cho người đau yếu (Gc 5,14)
Thánh Giacôbê Tông Đồ nhắc, hãy mời các Kỳ mục của Hội Thánh đến cầu nguyện và xức dầu cho người đau yếu (Gc 5,14)

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.