Tam nhật mừng thánh Giêrađô tại DCCT Hà Nội và Sài Gòn

TAM NHẬT MỪNG LỄ THÁNH GIÊRAĐÔ, TU SĨ DCCT

Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Hà Nội, 2015

(180/2, Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội)

THỨ TƯ, 14/10/2015:

Sáng:

1_gierado
Thánh Giêrađô Majella, Tu sĩ DCCT

–   8 giờ 30: Xức dầu Bệnh nhân (tại Đền Giêrađô)

Chiều:

– 18 giờ 30: Cầu nguyện với thánh Giêrađô (tại Đền Giêrađô)

Chủ đề: “Thánh Giêrađô với người lao động”

–  19 giờ 00: Thánh lễ Đồng tế (tại Nhà thờ)

THỨ NĂM, 15/10/2015:

Sáng:

– 9 giờ 30: Cầu nguyện với thánh Giêrađô (tại Đền Giêrađô)

– 10 giờ 00: Thánh lễ dành cho các em nhỏ và các bà mẹ đang mang thai (tại Đền Giêrađô)

Chiều:

– 18 giờ 30: Cầu nguyện với thánh Giêrađô (tại Đền Giêrađô)

Chủ đề: “Lòng yêu mến Bí Tích Thánh Thể nơi thánh Giêrađô”

–  19 giờ 00: Thánh lễ Đồng tế (tại Nhà thờ)

THỨ SÁU, 16/10/2015:

Sáng:

– 9 giờ 30: Cầu nguyện với thánh Giêrađô (tại Đền Giêrađô)

– 10 giờ 00: Thánh lễ dành cho các cặp vợ chồng hiếm muộn (tại Đền Giêrađô)

Chiều:

– 18 giờ 30: Cầu nguyện với thánh Giêrađô (tại Đền Giêrađô)

Chủ đề: “Lòng yêu mến Đức Trinh Nữ Maria nơi thánh Giêrađô”

– 19 giờ 00: Thánh lễ Đồng tế (tại Nhà thờ)

 

TAM NHẬT MỪNG LỄ THÁNH GIÊRAĐÔ, TU SĨ DCCT

Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

(38 Kỳ Đồng, Q3, Sài Gòn)

THỨ TƯ, 14/10/2015:

17g30: Cầu nguyện với thánh Giêrađô

 18g00: Thánh lễ đồng tế

Đề tài: “Thánh Giêrađô và tinh thần từ bỏ trong Đời Sống Thánh Hiến.”

THỨ NĂM, 15/10/2015:

17g30: Cầu nguyện với thánh Giêrađô

18g00: Thánh lễ đồng tế

Đề tài: “Thánh Giêrađô và lòng yêu thương người nghèo.”

THỨ SÁU, 16/10/2015:

17g30: Cầu nguyện với thánh Giêrađô

18g00: Thánh lễ đồng tế

Đề tài: “Thánh Giêrađô và vai trò của Mẹ Maria trong cuộc đời.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.