Tam Nhật Thánh, năm 2024 tại các nhà thờ nội thành Hà Nội

NHÀ THỜ CHÍNH TÒA HÀ NỘI 

Số 1 Nhà Thờ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thứ Năm Tuần Thánh (28/03/2024)
+ 18h00: Thánh lễ Tiệc ly do Đức TGM Giu-se Vũ Văn Thiên chủ sự
+ Sau Thánh lễ, Chầu Thánh Thể đến 24h00

Thứ Sáu Tuần Thánh (29/03/2024)
+ 18h00: Nghi thức kính nhớ Chúa Giê-su chịu chết chuộc tội thiên hạ do Đức TGM Giu-se Vũ Văn Thiên chủ sự
+ 20h00: Chặng Đàng Thánh Giá bên ngoài Nhà Thờ Chính Tòa

Thứ Bảy Tuần Thánh (30/03/2024)
+ 17h30: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
+ 20h00: Thánh lễ Vọng Phục Sinh do Đức TGM Giu-se Vũ Văn Thiên chủ sự

Chúa nhật Phục sinh (31/03/2024)
+ Thánh lễ: 7h00, 9h00 (Thánh lễ đại triều do Đức TGM Giu-se Vũ Văn Thiên chủ sự), 10h30 (tiếng Pháp), 11h30 (Tiếng Anh), 16h00 (lễ thiếu nhi), 18h00, 20h00 (Lễ giới trẻ)

……………………………….

NHÀ THỜ HÀM LONG

21, Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thứ Năm Tuần Thánh (28/3/2024)
+ 19h00: Thánh lễ Tiệc ly
+ Sau Thánh lễ, Chầu Thánh Thể đến 24h00

Thứ Sáu Tuần Thánh (29/3/2024)
+ 5h00: Chầu Mình Thánh đến 15h00
+ 7h30: Kinh Sách – Kinh Sáng trọng thể
+ 11h00: Ngắm Dấu Thánh Chúa (Ngắm Rằng)
+ 15h00: Ngắm Đàng Thánh Giá trọng thể
+ 19h00: Tưởng niệm Chúa Giê-su chịu chết chuộc tội thiên hạ
+ 20h30: Ngắm sự thương khó Chúa – Ngắm Dấu đanh Chúa

Thứ Bảy Tuần Thánh (30/3/2024)
+ 7h30: Kinh Sách trọng thể
+ 10h00: Ngắm 7 sự thương khó Đức Mẹ
+ 21h00: Vọng Phục sinh – Đêm Canh thức Vượt Qua

Chúa nhật Phục sinh (31/3/2024)
+ Thánh lễ: 6h30, 8h30, 16h30, 18h30 và 20h00

…………………………..

NHÀ THỜ CỬA BẮC
56, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

Thứ Năm Tuần Thánh (28/3/2024)
+ 19h00: Thánh lễ Tiệc ly
+ Sau Thánh lễ, Chầu Thánh Thể đến 24h00

Thứ Sáu Tuần Thánh (29/3/2024)
+ 6h00: Chầu Mình Thánh đến 15h00
+ 11h00: Ngắm Dấu Thánh Chúa (Ngắm Rằng)
+ 18h30: Ngắm Đàng Thánh Giá trọng thể
+ 19h30: Tưởng niệm Chúa Giê-su chịu chết chuộc tội thiên hạ
+ 20h30: Ngắm sự thương khó Chúa. Hôn chân Chúa đến hết ngắm

Thứ Bảy Tuần Thánh (30/3/2024)
+ 9h00: Ngắm 7 sự thương khó Đức Mẹ
+ 21h00: Vọng Phục sinh – Đêm Canh thức Vượt Qua

Chúa nhật Phục sinh (31/3/2024)
+ Thánh lễ: 6h30, 8h30, 10h30 (tiếng Anh) và 19h00

……………………………..

NHÀ THỜ GIẢNG VÕ
766 Đê La Thành, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Thứ Năm Tuần Thánh (28/3)
+ 19h00: Thánh lễ Tiệc Ly
+ Sau Thánh lễ, chầu Thánh Thể đến 24h00 (có giải tội)

Thứ Sáu Tuần Thánh (29/3)
+ 18h00: Đi đàng Thánh giá trọng thể
+ 20h00: Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giê-su (sau nghi thức có giải tội)

Thứ Bảy Tuần Thánh (30/3)
+ 8h00 đến 10h30: Giải tội
+ 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
+ 20h00: Thánh lễ vọng Chúa Phục Sinh

Chúa Nhật Phục Sinh (31/3)
+ Thánh lễ: 15h30 (Thiếu nhi), 20h00

…………………………..

NHÀ THỜ TÂN LẠC
17, Ngõ Tân Lạc, Đại La, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thứ Năm Tuần Thánh (28/3)
+ Thánh lễ: 18h00
+ Sau Thánh lễ Chầu Mình Thánh Chúa

Thứ Sáu Tuần Thánh (29/3)
+ 18h00: Đi đàng Thánh giá, Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giê-su

Thứ Bảy Tuần Thánh (30/3)
+ 18h00: Ngắm 15 sự Thương khó Đức Mẹ
+ 20h00: Thánh lễ Vọng Chúa Phục Sinh – Đêm canh thức vượt qua

Chúa Nhật Phục Sinh (31/3)
+ Thánh lễ: 8h00, 18h00

………………………………

NHÀ THỜ TRUNG TRÍ
172 Đê Trần Khát Trân, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thứ Năm Tuần Thánh (28/3)
+ 19h00: Thánh lễ Tiệc ly
+ 20h30: Chầu Mình Thánh

Thứ Sáu Tuần Thánh (29/3)
+ 18h00: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể
+ 19h00: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu
+ 20h00: Hôn chân Chúa Giê-su và nguyện ngắm

Thứ Bảy Tuần Thánh (30/3)
+ 19h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
+ 20h30: Thánh lễ Vọng Chúa Phục Sinh

Chúa Nhật Phục Sinh (31/3)
+ Thánh lễ: 6h00, 16h30 và 19h00

…………………………

NHÀ THỜ THÁI HÀ
180/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội

Thứ Năm Tuần thánh (28/3/2024)
+ 18h00: Thánh lễ Tiệc ly (Dành cho thiếu nhi)
+ 20h00: Thánh lễ Tiệc ly (Dành cho cộng đoàn). Sau Thánh lễ Chầu Thánh Thể

Thứ Sáu Tuần thánh (29/3/2024)
+ 15h30: Đi Đàng Thánh giá (Dành cho thiếu nhi và người cao tuổi)
+ Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giê-su
+ 19h00: Đi đàng Thánh Giá trọng thể
+ Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giê-su

Thứ Bảy Tuần thánh (30/3/2024)
+ 11h00: Suy niệm với Đức Mẹ Sầu Bi
+ 18h00: Canh thức Vượt Qua (Dành cho thiếu nhi)
+ 21h00: Canh thức Vượt Qua (Dành cho cộng đoàn)

Chúa Nhật Phục sinh
+ Thánh lễ: 5h30, 8h00, 10h00, 16h00, 18h00 và 20h00

……………………………..

NHÀ THỜ HÀNG BỘT
162, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

Thứ Năm Tuần Thánh (28/3)
+ 18h30: Thánh lễ Tiệc Ly
+ Sau Thánh lễ, chầu Thánh Thể đến 24h00

Thứ Sáu Tuần Thánh (29/3)
+ 17h30: Đi đàng Thánh Giá trọng thể bên ngoài nhà thờ
+ 18h30: Cử hành nghi thức kính nhớ cuộc thương khó Chúa Giê-su

Thứ Bảy Tuần Thánh (30/3)
+ 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
+ 20h00: Thánh lễ vọng Chúa Phục Sinh

Chúa Nhật Phục Sinh (31/3)
+ Thánh lễ: 6h00, 8h00 (Thiếu nhi), 17h00 và 19h00

…………………………

NHÀ THỜ AN THÁI
460 Thụy Khuê, P. Bưởi, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Thứ Năm Tuần Thánh (28/3)
+ 19h00: Thánh lễ Tiệc ly. Sau Thánh lễ kiệu Mình Thánh Chúa sang nhà tạm
+ Chầu Thánh Thể đến 24h00. Sau đó, cộng đoàn Chầu trong thinh lặng

Thứ Sáu Tuần Thánh (29/3)
+ 17h30: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể bên ngoài Nhà thờ
+ 19h00: Nghi thức kính nhớ cuộc thương khó Chúa – Suy tôn Thánh Giá
+ Ngắm 15 Sự thương khó Đức Chúa Giê-su. Trong lúc ngắm, cộng đoàn hôn chân Chúa

Thứ Bảy Tuần Thánh (30/3)
+ 18h30: Ngắm 15 Sự thương khó Đức Mẹ
+ 20h00: Thánh lễ Vọng Chúa Phục Sinh – Đêm canh thức vượt qua

Chúa Nhật Phục Sinh (31/3)
+ 6h30: Thánh lễ
+ 17h00: Thánh lễ
+ 19h00: Thánh lễ
(Lịch giải tội: Sau các Thánh lễ lúc 19h00, từ thứ 2 đến thứ 7 Tuần Thánh)

……………………………………

NHÀ THỜ THƯỢNG THỤY
409, An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

………………………………………

Thứ Năm Tuần Thánh (28/3)
+ 18h00: Thánh lễ Tiệc ly – Sau Thánh lễ Chầu Mình Thánh đến 24h00

Thứ Sáu Tuần Thánh (29/3)
+ 17h00: Đi đàng Thánh giá trọng thể bên ngoài nhà thờ
+ 18h00: Kính nhớ Chúa chịu chết chuộc tội nhân loại – Hôn chân Chúa Giê-su

Thứ Bảy vọng Chúa Nhật Phục Sinh (30/3)
+ 20h00: Thánh lễ canh thức Phục sinh

Chúa Nhật Phục Sinh (31/3)
+ Thánh lễ: 09h00 (Thiếu nhi), 18h00 và 20h00

………………………………………….

NHÀ THỜ THỊNH LIỆT (Kẻ Sét)
111, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội

Thứ Năm Tuần Thánh (28/3)
+ 19h00: Thánh lễ Tiệc ly – Sau Thánh lễ Chầu Mình Thánh đến 23h00

Thứ Sáu Tuần Thánh (29/3)
+ 18h00: Đi đàng Thánh giá trọng thể bên ngoài nhà thờ
+ 19h00: Kính nhớ Chúa chịu chết chuộc tội nhân loại – Hôn chân Chúa Giê-su

Thứ Bảy vọng Chúa Nhật Phục Sinh (30/3)
+ 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
+ 20h00: Thánh lễ canh thức Phục sinh

Chúa Nhật Phục Sinh (31/3)
+ Thánh lễ: 5h30, 08h00 (Thiếu nhi), 16h00, 18h00 và 20h00

…………………………….

NHÀ THỜ PHÁP VÂN
Tổ Dân phố 12 – Hoàng Liệt (Cạnh trụ sở UBND Quận Hoàng Mai)

Thứ Năm Tuần Thánh (28/3)
+ 19h00: Ngắm rằng
+ 20h00: Thánh lễ Tiệc Ly
+ Sau Thánh lễ, chầu Thánh Thể đến 24h00

Thứ Sáu Tuần Thánh (29/3)
+ 19h00: Đi đàng Thánh giá
+ 19h30: Ngắm dấu đanh
+ 20h00: Cử hành Cuộc Thương Khó Chúa Giê-su – Hôn chân Chúa

Thứ Bảy Tuần Thánh (30/3)
+ 19h00: Ngắm Bảy sự Thương Khó Đức Mẹ
+ 20h00: Thánh lễ vọng Phục Sinh

Chúa Nhật Phục Sinh
+ Thánh lễ: 6h00, 8h00 (Thiếu nhi), 18h00 và 20h00

………………………………..

NHÀ THỜ YÊN DUYÊN
Yên Duyên, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội

Thứ Năm Tuần Thánh (28/3)
+ 19h00: Ngắm rằng
+ 20h00: Thánh lễ Tiệc Ly
+ Sau Thánh lễ, chầu Thánh Thể đến 24h00

Thứ Sáu Tuần Thánh (29/3)
+ 19h00: Đi đàng Thánh giá
+ 19h30: Ngắm dấu đanh
+ 20h00: Cử hành Cuộc Thương Khó Chúa Giê-su – Hôn chân Chúa Giê-su

Thứ Bảy Tuần Thánh (30/3)
+ 19h00: Ngắm Bảy sự Thương Khó Đức Mẹ
+ 20h00: Thánh lễ vọng Phục Sinh

Chúa Nhật Phục Sinh
+ Thánh lễ: 10h00 (Thiếu nhi) và 18h30