Tân linh mục Giuse Nguyễn Mạnh Thường, DCCT Canada dâng thánh lễ tạ ơn tại quê nhà

Thái Hà (25.05.2016) – Sáng qua, thứ Ba, 24.5, tân linh mục Giuse Nguyễn Mạnh Thường thuộc DCCT tỉnh Sainte-Anne-de-Beaupré, Canada đã dâng thánh lễ tạ ơn tại quê nhà Việt Nam, nhà thờ Giáo họ Thượng Trang, xứ Hạ Trang, tỉnh Hà Nam.

Thánh lễ đồng tế có quý cha trong Giáo phận Hà Nội, quý cha DCCT Hà Nội và các cộng đoàn khác, cách riêng quý cha cùng lớp khấn Dòng với cha Giuse.

Cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, DCCT Hà Nội chia sẻ trong thánh lễ tạ ơn.

Cha Giuse Nguyễn Mạnh Thường sinh năm 1979 khấn lần đầu năm 2005 tại Sài Gòn. Trước đó, ngài có một thời gian dài tìm hiểu Nhà Dòng tại DCCT Hà Nội. Năm 2009 đi học tại tỉnh dòng Chúa Cứu Thế mẹ Sainte-Anne-de-Beaupré Canada và trở thành thành viên của Tỉnh Dòng Mẹ Canada.

Được biết, sau thời gian ngắn ở Việt Nam, cha Giuse sẽ trở lại Québec, Canada và phục vụ tại Đền thánh Sainte-Anne-de-Beaupré.

Tân linh mục cám ơn cách riêng người đã giới đến với DCCT khi tân linh mục mới học xong chương trình Phổ thông trung học
Các cha cùng lớp khấn với tân linh mục Giuse Nguyễn Mạnh thường tại Việt Nam.

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.