Tân linh mục Giuse Nguyễn Mạnh Thường, Tỉnh DCCT Mẹ Canada

Thái Hà (26.04.2016) – Sáng ngày 24.4 vừa qua, thầy phó thế Giuse Nguyễn Mạnh Thường đã được phong chức linh mục tại Đền thánh Sainte-Anne-de-Beaupré, Québec, Canada.

Tân linh mục Giuse được phong chức linh mục đúng ngày thầy Giuse Võ Văn Tuệ thuộc cộng đoàn DCCT Hà Nội được Chúa gọi về. Tu viện DCCT Hà Nội cũng là nơi trước đây tân linh mục Giuse có thời gian dài làm Đệ tử, từ năm 1997 – 2003.

Từ Việt Nam có cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám Tỉnh Tỉnh DCCT Việt Nam và gia đình qua tham dự ngày lễ phong chức của tân linh mục Giuse.

Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Québec đã đến tham dự thánh lễ và hát lễ.

Tham dự thánh lễ, soeur Dã Quỳ viết: “Hôm nay, Cộng đồng người Việt ở đây rất vui mừng chung lời tạ ơn Chúa vì hồng ân Thiên Chức Linh Mục Chúa đã ban cho tân linh Mục Joseph Nguyễn Mạnh Thường – Dòng Chúa Cứu Thế Hoa trái quí hiếm của Dòng tại tỉnh dòng CCT Québec này. Thật cảm động khi cùng Cha cất cao lời ca ” Lạy Chúa, này con xin đến để thi hành thánh ý Chúa. Lưỡi môi con xin Ngài tẩy xóa, bước con đi xin Ngài dẫn lối, tâm thân con giờ đây hiến dâng, Chúa ơi!…”

Tân linh mục Giuse Nguyễn Mạnh Thường thuộc Giáo xứ Hạ Trang, Tổng Giáo Phận Hà Nội. Ngài sinh năm 1979 khấn lần đầu năm 2005 tại Sài Gòn. Năm 2009 đi học tại tỉnh dòng Chúa Cứu Thế mẹ Sainte-Anne-de-Beaupré. Hiện tân linh mục Giuse Nguyễn Mạnh Thường đã nhập tỉnh DCCT Sainte-Anne-de-Beaupré, Québec, Canada.

Truyền Thông Thái Hà. Ảnh: Nguyễn Vô Thường

13051713_1152168248161635_6036726842529631722_n

13083121_1152168488161611_6805483826218534072_n

11219727_1152168311494962_2353055318582093332_n

13100785_1152168318161628_5807813734074152022_n

13100674_1152169021494891_3958465597673638666_n
Tân linh mục Giuse Nguyễn Mạnh Thường là người thứ 6 từ tay phải qua

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.