Tân Tổng Quyền Dòng Đa Minh

Cha Gerard Francisco Timoner III, OP. đã được bầu làm Tân Tổng Quyền Dòng Đa Minh tại Tổng Hội Biên Hòa, ngày 13 tháng 7 năm 2019.

Cha Timoner, 51 tuổi, là Người kế vị thứ 87 sau Thánh Đa Minh – là Tổng quyền thứ 88 của Dòng.

Cha là người châu Á đầu tiên từng giữ vị trí này.

Sinh ra ở Camarines Norte, Philippines, Cha từng là Giám đốc Chủng viện liên giáo phận, thuộc UST, và là Phó Chưởng ấn UST; cựu Giám tỉnh của Tỉnh Dòng Philippines, cựu Phụ tá Bề trên Tổng quyền vùng Châu Á Thái Bình Dương. Cha hiện là thành viên của Ủy ban Thần học Quốc tế Vatican.

Chúng ta cầu nguyện cho Tân Tổng Quyền, xin Thiên Chúa là Đấng đã bắt đầu công việc tốt đẹp này thì cũng thành toàn trong Chúa Kitô.

daminhvn.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.