Tây Ban Nha: Thời gian loan báo và đào tạo những môn đệ truyền giáo

Nhóm truyền giáo CESPLAM (Centro de Estudios y Planificación Misionera) tiếp tục cuộc hành trình qua Tây Ban Nha, nỗ lực cung cấp sứ vụ của Dòng Chúa Cứu Thế và hỗ trợ mục vụ ở những nơi bị bỏ rơi. Trong Tuần Thánh, nhóm đã có mặt tại tỉnh Zamora, thuộc vùng Aliste, khu vực lâu đời nhất và ít dân cư nhất ở Châu Âu. Vị Linh mục địa phương phụ trách 15 ngôi làng và không thể chăm sóc tất cả họ ở đó, mặc dù ngài đã tạo ra một cơ cấu truyền giáo hết sức thú vị với anh chị em giáo dân. Nhóm CESPLAM, được thành lập bởi 3 Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và một nhóm khoảng 10 bạn trẻ, đã đến để làm sinh động thêm các buổi cử hành phụng vụ Tuần Thánh. Anh chị em giáo dân trong khu vực rất biết ơn vì sự hiện diện của chúng tôi và cuộc sống được chia sẻ trong những ngày này, chắc chắn đã giúp họ cảm nhận được sự phục sinh của Chúa Kitô.

Một sáng kiến khác mà CESPLAM đang cung cấp vào thời gian Lễ Phục sinh được gọi là: “Ngày thứ Tư Truyền giáo”. Đó là những cuộc trò chuyện (trực tuyến) mang tính đào tạo huấn luyện về các chủ đề mục vụ và truyền giáo khác nhau vốn có thể giúp hình thành những anh chị em giáo dân cộng tác và truyền giáo trong các cộng đồng của chúng tôi và ở những nơi mà sứ mạng của Dòng Chúa Cứu Thế đã diễn ra.

Nhân dịp này, Carlos Luna, một chuyên gia tiếp thị tôn giáo đến từ dòng Đa Minh, đã được mời. Chúng ta cần nói bằng một ngôn ngữ hấp dẫn mà con người ngày nay có thể hiểu được để đón nhận tin tốt lành của Tin Mừng. Tất cả các bài nói chuyện “Thứ Tư Truyền giáo” sẽ được ghi lại và được tải lên kênh Youtube của Dòng Chúa Cứu Thế Tây Ban Nha.

Víctor Chacón, CSsR

Hoàng Thịnh (theo Scala News)