TGP Hà Nội: Thư mời ngày hành hương Giới Trẻ

Thái Hà (23.07.2016) – WTGPHN – Thư mời ngày hành hương Giới Trẻ

————————————————–

TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

BVMGT Giáo Phận

THƯ MỜI

Trọng kính quý cha,

Ngày 26 tháng 07 năm 2016 (thứ 3 sau CN XVI TN), giới trẻ tổng Giáo phận Hà Nội được ban tổ chức hành hương năm thánh sắp xếp hành hương tại Tiểu Vương Cung Thánh Đường Vô Nhiễm Sở Kiện.

Chúng con trân trọng kính mời quý cha về dâng lễ cầu nguyện cho giới trẻ chúng con vào hồi 10h30.

Chương Trình Ngày Lễ

•        6h30 –   7h00 : đón tiếp

•        7h00 –   7h30 : khởi động

•        7h30 –   8h00 : văn nghệ

•        8h00 –   8h15 : nghi thức bước vào cửa thánh

•        8h15 –   8h45 : học hỏi về chân phước An-rê Phú Yên

•        8h45 –   9h45   : giải đáp thắc mắc

•        9h45 – 10h00 : giải lao

•        10h00 – 10h20 : tập hát lễ

•        10h30 – 11h30 : thánh lễ

•        11h30             : kết thúc ngày hành hương

Chúng con rất mong được đón tiếp!

TM. ban tổ chức ngày lễ

Lm. đặc trách

Phêrô Trần Văn Việt

Nguồn: Web TGPHN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.