Thái Hà: 12 Anh Chị Em Dự Tòng Gia Nhập Hôi Thánh Công Giáo

Thái Hà (18/03/2018) – Sáng Chúa Nhật, thánh lễ lúc 10 giờ 00 hôm nay, 12 anh chị em dự tòng đã được ghi danh và xức dầu dự tòng để chuẩn bị cho việc Thanh tẩy vào đêm vọng Phục Sinh sắp tới.

Thánh lễ do Cha Giuse Nguyễn Văn Phượng, DCCT Hà Nội chủ tế và Cha Vinhsơn Trần Trí Tuệ, DCCT chủ sự nghi thức tiếp nhận và xức dầu dự tòng.

Được biết những anh chị em gia nhập Đạo hôm nay đã trải qua thời gian học hỏi, tìm hiểu Đức tin Công giáo qua hơn 4 tháng tại nhà thờ Thái Hà.

Cùng hiệp thông cầu nguyện cho các anh chị em được giữ vững Đức tin và bền bỉ đến cùng trong ơn nghĩa của Chúa.

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.