Thái Hà: 15 anh chị lãnh nhận các Bí tích khai tâm Kitô giáo

Thái Hà (13.09.2016) – 15 anh chị dự tòng lãnh nhận các Bí tích khai tâm Kitô giáo tại nhà thờ Thái Hà

Thánh lễ lúc 10giờ00, Chúa nhật 11.09.2016

Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Chánh xứ chủ sự thánh lễ và cử hành các Bí tích

img_1016 img_1027 img_1052 img_1060 img_1073 img_1077 img_1093 img_1154

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.