Thái Hà: 22 anh chị lãnh nhận các Bí tích khai tâm Kitô giáo

Thái Hà (20.11.2016) – 22 anh chị em Dự Tòng đã lãnh nhận các Bí Tích khai tâm Kitô giáo để trở thành Kitô hữu trong thánh lễ lúc 8 giờ 00 sáng nay tại Thái Hà.

Thánh lễ do cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Chánh xứ chủ sự và cử hành các Bí tích. Ngoài ra có cha Vinhsơn Trần Trí Tuệ, phụ trách lớp Giáo lý dự tòng cùng cử hành Bí tích.

Hiện tại Tu viện DCCT Hà Nội – Giáo xứ Thái Hà thường xuyên có hai lớp Giáo lý dự tòng – Lớp giáo lý dành cho người tìm hiểu Đạo Công giáo. Một lớp học vào tối thứ thứ Ba & thứ Năm, một lớp học vào tối thứ Tư & thứ Sáu. Cả hai lớp bắt đầu vào lúc 19 giờ 15. Lớp học kéo dài 4 tháng.

img_5373 img_5413 img_5416 img_5417 img_5450 img_5486 img_5517 img_5540 img_5557

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.