Thái Hà: 240 học viên tốt nghiệp lớp Giáo lý Dự tòng và Hôn nhân

Lúc 20 giờ, Thứ Ba, ngày 22.08 cha Giuse Nguyễn Văn Toản, thuộc Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội đã dâng Thánh lễ tạ ơn kết thúc khóa giáo lý Dự tòng và Hôn nhân K56.

Lớp Giáo lý Dự tòng và Hôn nhân K56 thuộc Giáo xứ Thái Hà có 240 học viên. Lớp học trải qua khoảng 4 tháng và học vào các buổi tối Thứ Ba, Năm và Thứ Bảy. Mỗi tối lớp học kéo dài từ 19 giờ 15 đến 20 giờ 45.

Các bạn tham gia khóa học đã trải qua phần Giáo lý Dự tòng và Hôn nhân. Sau những bài học do quý cha, quý thầy, quý sơ trực tiếp giảng dạy. Kết thúc mỗi phần có bài thi kiểm tra lý thuyết, thi Kinh.

Trong số 240 học viên tham gia lớp học phần đông là chuẩn bị để kết hôn. Tuy vậy cũng có một số nhỏ anh chị đến với lớp học không liên quan đến vấn đề kết hôn. C

ó 39 anh chị trong lớp học sau khi học xong phần Giáo lý Dự tòng đã lãnh nhận các Bí tích gia nhập Hội Thánh vào Chúa nhật ngày 13 tháng 08 vừa qua tại nhà thờ Thái Hà.

Tại Giáo xứ Thái Hà thường xuyên có hai lớp Giáo lý Dự tòng và Hôn nhân học vào các buổi tối Hai, Tư, Sáu và một lớp học vào tối thứ Ba, Năm và Thứ Bảy. Mỗi lớp học kéo dài khoảng 4 tháng.

Truyền Thông Thái Hà