Thái Hà: 33 anh chị em dự tòng lãnh nhận các Bí tích gia nhập Đạo

33 anh chị em dự tòng đã lãnh nhận các Bí tích gia nhập Giáo hội Công giáo lúc 8 giờ 00, Chúa Nhật, 01.10.2017 tại nhà thờ Thái Hà.

33 anh chị em trong số hơn 70 anh chị em trong lớp Giáo lý dự tòng kéo dài hơn 4 tháng tại Thái Hà học vào tối thứ Tư và Sáu, do cha Vinhson Trần Trí Tuệ, DCCT Hà Nội phụ trách.

Trong số 33 anh chị em lãnh nhận các Bí tích gia nhập Đạo, có nhiều người lớn tuổi, không vì lý do kết hôn với người Công giáo.

Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, chánh xứ Giáo xứ Thái Hà đã chủ sự thánh lễ và cử hành các Bí tích cho 33 anh chị em tân tòng.

Được biết, hàng tuần, tại Thái Hà có hai lớp Giáo lý dự tòng – Giáo lý dành cho những người tìm hiểu Đạo Công giáo. Hớp học thứ Ba và Năm, lớp học thứ Tư và Sáu. Hai lớp đều học lúc 19 giờ 15. Lớp học kéo dài khoảng 4 tháng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.