Thái Hà: 36 Anh chị em lãnh nhận bí tích Khai Tâm Kitô Giáo

Nhờ hồng ân Thiên Chúa, sáng Chúa Nhật 26/ 06/ 2022, tại Giáo xứ Thái Hà, có 36 anh chị em dự tòng được đón nhận các Bí tích Khai tâm Kitô giáo để gia nhập đời sống Giáo hội Công giáo.

Cử hành Thánh lễ hôm nay có Cha Bề trên Giuse Trịnh Ngọc Hiên chủ tế, Cha đặc trách Giáo lý hôn nhân và dự tòng Vincent Trần Trí Tuệ và Cha giáo Giuse Dương Công Định, cùng đồng tế.

Nghi lễ diễn ra thật sốt sắng và trang nghiêm. Cộng đoàn dân Chúa hoan hỉ vì con cái Hội Thánh ngày một thêm đông.

Tạ ơn Chúa với anh chị em tân tòng và gia đình của anh chị em về ân huệ đức tin Người ban.

Truyền Thông Thái Hà