Thái Hà: 36 anh chị em lãnh nhận các bí tích trở thành con cái Chúa trong giáo hội Công Giáo

Trong ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, đã có 36 anh chị em lãnh nhận các Bí tích khai tâm Kitô giáo tại Nhà Thờ Thái Hà.

Thánh lễ được cử hành vào lúc 10 giờ 00, Chúa Nhật, ngày 19/05 do cha Antôn Nguyễn Quang Hưng, Phụ trách Giáo lý Hôn nhân và Dự tòng tại Nhà thờ Thái Hà chủ sự. Cùng ban Bí tích cho các anh chị em Dự tòng có cha Giuse Nguyễn Văn Hội, Bề trên Tu viện, Chính xứ Giáo xứ Thái Hà.

36 anh chị em lãnh nhận Bí tích Rửa tội, Thêm Sức và Mình Thánh Chúa đã trải qua lớp Giáo lý dự tòng kéo dài hơn 3 tháng tại Trung tâm Mục vụ của Giáo xứ Thái Hà.

Để chuẩn bị cho ngày lãnh nhận các Bí tích trở thành con cái Chúa trong Giáo hội Công giáo, các anh chị em dự tòng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngoài việc học Giáo lý, các Kinh cơ bản để cầu nguyện, các anh chị cũng đã có những buổi tĩnh tâm và tập nghi thức.

Tại trung Tâm mục vụ Nhà thờ Thái Hà do quý cha Dòng Chúa Cứu Thế phục vụ thường xuyên có hai lớp Giáo lý Dự tòng và Hôn nhân, một lớp học vào tối thứ Hai, Tư, Sáu và một lớp học vào tối thứ Ba, Năm, Bảy. Cả hai lớp đều bắt đầu học vào lúc 19 giờ 15.

Một số hình ảnh trong Thánh lễ có 36 anh chị em lãnh nhận các Bí tích khai tâm Kitô giáo lúc 10 giờ 00 tại Nhà Thờ Thái Hà hôm Chúa Nhật, 19/05/2024

TRUYỀN THÔNG THÁI HÀ