Thái Hà: 92 em thiếu nhi Rước Lễ lần đầu

Thái Hà (03.07.2016) – Trong thánh lễ dành cho các em thiếu nhi lúc 16 giờ 00, Chúa nhật hôm nay, tại nhà thờ Thái Hà 92 em thiếu nhi đã được lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể.

Trước đó, vào chiều thứ Bảy 02.7, các em đã lãnh nhận Bí Tích Giao Hòa.

Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên chánh xứ chủ tế thánh lễ và cha Giuse Đỗ Đình Tư, tuyên úy thiếu nhi chia sẻ Lời Chúa.

Trong thánh lễ, cũng cử hành Bí Tích Thánh Tẩy cho một người trưởng thành và một em thiếu nhi.

Tại nhà thờ Thái Hà, vào mỗi chiều Chúa Nhật từ lúc 14 giờ, có khoảng 500 em thiếu nhi đang theo học các lớp giáo lý với các cấp khác nhau.

Bí tích Giao Hòa và Thánh Thể là hai Bí tích người Kitô hữu sẽ được lãnh nhận khi đến tuổi trưởng thành và trải qua một giai đoạn tìm hiểu Giáo lý nhất định.

IMG_2422 IMG_2430 IMG_2432 IMG_2455 IMG_2457 IMG_2465 IMG_2526 IMG_2565 IMG_2569 IMG_2570 IMG_2571 IMG_2576 IMG_2583 IMG_2577

IMG_2404 IMG_2417

IMG_2526Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.