Thái Hà: Canh thức Phục Sinh

Thái Hà (26.03.2016) – Lúc 21 giờ 30, cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên tu viện đã chủ sự thánh lễ và nghi thức Canh Thức Phục Sinh tại nhà thờ Thái Hà. Trước đó, lúc 18 giờ 30, cha Giuse Đỗ Đình Tư đã chủ sự thánh lễ và nghi thức Canh Thức Phục Sinh dành cho thiếu nhi.

Hàng ngàn người đã đổ về nhà thờ Thái Hà để tham dự buổi canh thức và thánh lễ Phục Sinh – thánh lễ cử hành mầu nhiệm quan trọng nhất của đức tin Công giáo.

 

Thánh lễ Phục Sinh dành cho người lớn

Hàng ngàn người tham dự thánh lễ quan trọng này

Không còn một khoảng trống phía ngoài nhà thờ

 

Thánh lễ dành cho thiếu nhi lúc 18 giờ 30

Ca đoàn thiếu nhi

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.